• OPINIA ORGANIZAȚIILOR MEMBRE CALC PE MARGINEA MODIFICĂRII CODULUI ELECTORAL
    Organizațiile semnatare, în temeiul Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, își manifestă interesul față de participarea la procesul de consultare publică a proiectului Legii cu privire la modificarea și completarea Codului electoral.
  • DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA ASIGURAREA TRANSPARENȚEI DECIZIONALE ÎN PROCESUL LEGISLATIV
    Organizațiile membre ale Coaliției civice pentru Alegeri Libere și Corecte, înțelegând misiunea și responsabilitatea societății civile în monitorizarea proceselor publice și responsabilizarea autorităților, și-au exprimat printr-o declarație îngrijorarea față de faptul că legislativul promovează proiecte de lege de materie electorală cu un impact major fără respectarea principiilor transparenței decizionale.
  • RAPORT FINAL: MASS MEDIA ÎN ALEGERILE PARLAMENTARE 2019
    Știrile false au fost prezente și în campania electorală din februarie 2019, dar într-un număr mai redus decât în alte campanii electorale. Ceea ce a nu a suportat însă schimbări a fost favorizarea sau

Alegeri parlamentare 2019

Despre coaliție

Cine suntem

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte este o entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. Misiunea Coaliţiei este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și a instituțiilor specializate afiliate acestuia.

Detalii…

Regulamentul coaliției

Regulamentul stipulează principiile și regulile de funcționare ale Coaliției în calitate de entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. De asemenea stabilește drepturile și obligațiile membrilor, procedura de aderare la Coaliție, responsabilitățile Consiliului și ale Secretariatului Coaliției.

Detalii…

Membrii coaliției

Coaliția este constituită din 37 organizații neguvernamentale din Republica Moldova care au subscris principiilor stipulate de Carta pentru Alegeri Libere și Corecte. Membrii sunt organizații cu experiență în domeniul electoral și domeniile conexe alegerilor, uniți în dorința de a contribui la democratizarea țării prin asigurarea unui proces electoral liber și corect.

Detalii…

Carta coaliției

Carta Alegerilor Libere și Corecte conține un șir de standarde promovate de Coaliție în vederea asigurării unui proces electoral democratic în conformitate cu recomandările și bunele practici ale OSCE/ODIHR, CoE și UE. Standardele se referă la cadrul legal și instituțional, la modalitatea de desfășurarea a competiției electorale, comportamentul partidelor politice și al mass mediei, și principii pentru asigurarea dreptului de vot pentru toate categoriile de cetățeni.

Detalii…

Activitatea curentă a Coaliției civice pentru Alegeri Libere și Corecte este susținută de Fundația Est-Europeană în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Guvernul Suediei.