• CÂT DE INCLUZIVE SUNT ALEGERILE LOCALE GENERALE DIN 20 OCTOMBRIE 2019?
    Se atestă un nivel scăzut de informare a persoanelor de etnie romă referitor la procedurile de vot şi concurenţii electorali. O bună parte din alegătorii de etnie romă au întâmpinat dificultăţi în identificarea concurenţilor electorali şi înţelegerea procedurilor de vot.
  • POZIȚIA COALIȚIEI FAȚĂ DE ALEGERILE LOCALE GENERALE DIN 20 OCTOMBRIE – 3 NOIEMBRIE 2019
    Coaliția civică pentru Alegeri Libere și Corecte consideră că alegerile locale generale din 20 octombrie – 3 noiembrie 2019 au fost în general libere și parțial corecte. Aprecierea este făcută prin prisma gradului de respectare a principiilor pentru alegeri libere și corecte de către toți actorii electorali și în baza următoarelor constatări privind desfășurarea perioadei pre-electorale, electorale și a zilelor alegerilor: - Modificarea regulilor de joc în timpul alegerilor. Modificările aduse Codului electoral au fost publicate cu câteva zile înainte de începutul perioadei electorale pentru alegerile locale generale, contrar bunelor practici în materie electorală.
  • RAPORT NR.4 DE MONITORIZARE A MASS-MEDIEI ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ (11-19 OCTOMBRIE 2019)
    Numărul posturilor TV care au avut un comportament tendențios și părtinitor în raport cu concurenții electorali a crescut treptat pe măsură ce se apropia ziua alegerilor. Astfel, în perioada 12-19 otombrie 2019, 6 din 10 posturi monitorizate fie au favorizat masiv anumiți concurenți.

Alegeri parlamentare 2019

Despre coaliție

Cine suntem

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte este o entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. Misiunea Coaliţiei este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și a instituțiilor specializate afiliate acestuia.

Detalii…

Regulamentul coaliției

Regulamentul stipulează principiile și regulile de funcționare ale Coaliției în calitate de entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. De asemenea stabilește drepturile și obligațiile membrilor, procedura de aderare la Coaliție, responsabilitățile Consiliului și ale Secretariatului Coaliției.

Detalii…

Membrii coaliției

Coaliția este constituită din 37 organizații neguvernamentale din Republica Moldova care au subscris principiilor stipulate de Carta pentru Alegeri Libere și Corecte. Membrii sunt organizații cu experiență în domeniul electoral și domeniile conexe alegerilor, uniți în dorința de a contribui la democratizarea țării prin asigurarea unui proces electoral liber și corect.

Detalii…

Carta coaliției

Carta Alegerilor Libere și Corecte conține un șir de standarde promovate de Coaliție în vederea asigurării unui proces electoral democratic în conformitate cu recomandările și bunele practici ale OSCE/ODIHR, CoE și UE. Standardele se referă la cadrul legal și instituțional, la modalitatea de desfășurarea a competiției electorale, comportamentul partidelor politice și al mass mediei, și principii pentru asigurarea dreptului de vot pentru toate categoriile de cetățeni.

Detalii…

Activitatea curentă a Coaliției civice pentru Alegeri Libere și Corecte este susținută de Fundația Est-Europeană în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Guvernul Suediei.