Evenimente

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte solicită Parlamentului să adopte legea privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în baza proiectului elaborat sub egida CEC

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte îşi exprimă repetat îngrijorarea în legătură cu existenţa unor carenţe structurale în actualul sistem de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale din Republica Moldova. Având în vedere recenta anunțare a datei alegerilor parlamentare, Coaliția reamintește partidelor politice din Parlament că reglementarea și transparenţa finanţării reprezintă precondiţii esenţiale pentru păstrarea și/sau (re)câștigarea încrederii cetăţenilor.

Coaliţia reaminteşte că proiectul de lege privind finanţarea [...]

APEL PUBLIC cu privire la urgentarea adoptării legislației privind asigurarea egalității dintre femei și bărbați în procesul electoral și politic

Chisinau, 19 Mai 2014 — Stimați deputați,

Salutăm aprobarea de către cabinetul de Miniştri a setului de modificări legislative în domeniul asigurării egalităţii şanselor dintre femei şi bărbaţi. Amendamentele prevăd mai multe măsuri, inclusiv introducerea cotei de reprezentare minimă de 40% a femeilor şi bărbaţilor pe listele de candidați în Parlament şi Guvern, interzicerea publicităţii sexiste, asigurarea dreptului bărbaţilor la concediu paternal, protecţie suplimentară şi sancţiuni pentru încălcarea principiului egalităţii de [...]

Prezentarea publică a studiului “Accesul persoanelor cu dizabilităţi la procesul electoral”

Astăzi, 20 Mai 2014, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte a prezentat studiul “Accesul persoanelor cu dizabilităţi la procesul electoral”. Studiul a fost realizat de către Ludmila Ciocan, expert Keystone Human Services Moldova.

La eveniment au participat reprezentanţi ai organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi, reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale (CEC), Centrului de Instruire Continuă în domeniul Electoral (CICDE), reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, cît [...]

Ofertă pentru servicii de organizare a unui atelier de lucru

În perioada 16.12.2013 – 15.12.2014, Asociaţia Promo-LEX implementează în cadrul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte Proiectul „ Susținerea Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte în promovarea principiilor alegerilor libere și corecte”, proiect finanţat de Fundația Est-Europeană.

Asociaţia Obștească Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei la 19 iulie 2002 cu nr. 2218.

În cadrul Proiectului, Asociația Promo-LEX solicită o
[...]

Secretariatul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte a organizat o şedinţă de lucru cu reprezentanţi ai organizaţiilor ce promovează drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Pe data de 4 Martie 2014, Secretariatul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte a organizat o şedinţă de lucru cu reprezentanţi ai organizaţiilor ce promovează drepturile persoanelor cu dizabilităţi. La ședință au participat atât organizații membre ale Coaliției (Keystone Human Services Moldova, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire, Fundaţia Est-Europeană) cât și organizații din afara Coaliției (Asociaţia Obştească „Motivaţie”, [...]