Legislație Electorală

Alegeri parlamentare anticipate în Moldova din 28 noiembrie 2010

Parlamentul Republicii Moldova se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, într-o singură circumscripţie electorală naţională (în baza sistemului proporţional), în care se aleg 101 deputaţi. Mandatul Parlamentului se prelungeşte pînă la întrunirea legală a noii componenţe, însă în această perioadă nu poate fi modificată Constituţia şi nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice.

După ultimele alegeri parlamentare din anul 2009, în Codul electoral au [...]

Legislaţie şi reglementări electorale

Constituţia Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 344-XV din 25.07.2003

Codul electoral (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 119 din 18.06.2010

Hotărîrea Parlamentului privind desfăşurarea referendumului republican constituţional Nr. 150 din 07.07.2010

Codul contravenţional (extras) adoptat prin Legea Nr. 218-XVI din 24.10.2008

Codul penal al Republicii Moldova (extras)cu modificările introduse prin Legea Nr. 277-XVI din 18.12.2008

Codul de bune practici în materie de referendum (Comisia

[...]