Declaraţii şi Comunicate de Presă

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte / Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru postul de Asistent de Proiect

Profilul organizației:

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte (www.alegeliber.md) este o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale care au drept scop să contribuie la dezvoltarea democraţiei și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în Republica Moldova. Coaliţia este condusă de către un Consiliu compus din 9 membri, asistat de către Secretariat (organul executiv al Coaliţiei). Activitățile Coaliției sunt neangajate politic și includ programe orientate spre:

  • observarea procesului electoral pe

[...]

Comisia Electorală Centrală este unica instituție care trebuie să asigure gestionarea listelor electorale

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte se arată îngrijorată de inițiativa legislativă (proiectul legii pentru completarea art. 39 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publica locală) a unui grup de deputați prin care se încearcă a transfera responsabilitatea pentru întocmirea, administrarea și actualizarea listelor electorale către secretarii consiliilor locale. Coaliția reiterează necesitatea gestionării listelor electorale de către o singură instituție – Comisia Electorală Centrală prin [...]

Apelul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte privind reformarea sistemului de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte este profund îngrijorată de carenţele actualului sistem de finanţare a partidelor politice şi campaniilor electorale din Republica Moldova. În prezent finanţarea campaniilor este efectuată preponderent de către un număr mic de donatori mari. În situaţia în care partidele au doar această sursă de finanţare, banii interesaţi dictează un anumit comportament sau influenţează anumite decizii. Experienţele campaniilor electorale demonstrează nedeclararea unei părţi considerabile a [...]

Monitorizarea alegerilor locale generale din 19 mai 2013 (Turul II de scrutin, 2 iunie 2013)

Efortul de monitorizare Promo-LEX a constat că, procesele electorale s-au desfășurat în ziua alegerilor cu respectarea procedurilor legale de către birourile electorale și consiliile electorale de circumscripție. Totuși, unii concurenți electorali, dar și actori politici care nu au fost înscriși în cursa electorală au desfășurat în ziua tăcerii activități de influențare a deciziei alegătorilor.

Efortul de monitorizare Promo-LEX a constatat că, față de primul tur de scrutin, rata de participare [...]

Promo-LEX: Primele sancțiuni pentru încălcarea finanțării campaniei electorale

Prezentul raport cuprinde perioada 20 – 31 mai 2013, descrie contextul electoral din turul doi al campaniei electorale şi reflectă prestaţia concurenţilor electorali inclusiv sub aspectul finanțării campaniei.

Efortul de monitorizare a constatat că, membrii organelor electorale au avut o prestație conştiincioasă aplicând corect prevederile generale ale legislaţiei electorale. Promo-LEX salută reacția promptă a organelor electorale la sesizarea contestațiilor depuse de concurenții electorali vis-a-vis de abaterile de la legislația electorală [...]