Analize şi Comentarii

Prezentarea studiului “Accesul la vot al cetățenilor Republicii Moldova în străinătate”

Cetăţenii care locuiesc în afara graniţelor au drept de vot? Dacă da, în ce condiţii şi în ce mod se exercită acesta? Întrebarea fundamentală, din punct de vedere al reprezentării politice este: „Dacă cetăţenii ce trăiesc în afara hotarelor, după o perioadă îndelungată de timp şi după ce au pierdut contactul cu ţara de origine, ar trebui să-şi păstreze dreptul de participa la formarea organelor reprezentative ale statului (guvern, parlament), [...]

Raportul nr. 6 de monitorizare a mass-media în campania electorală pentru alegerile din 30 noiembrie 2014

Instituţiile mass-media din Republica Moldova s-au implicat în lupta dintre concurenţii electorali, în loc să reflecte nepărtinitor şi echidistant campania electorală. Aceasta este una din concluziile raportului numărul 6 de monitorizare a mass-media în campania electorală pentru alegerile din 30 noiembrie, prezentat în cadrul unei conferinţe de presă la IPN. Raportul a fost realizat de Asociaţia Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent şi Asociaţia Presei Electronice, în cadrul Coaliţiei [...]

Civic Coalition for Free and Fair Elections: The Parliamentary Elections of 30 November 2014 were Free and Partially Fair

1 December 2014

Based on the principles[1] that govern free and fair elections, namely:

  • Ensuring a campaign environment unmarked by violence;
  • Absence of attempts to intimidate candidates or prevent them from presenting their political programs;
  • Equal chances for all electoral candidates, which includes, among other things, a neutral attitude of state authorities towards the campaign;
  • Ensuring the right of all citizens to vote;
  • Non-discriminatory access

[...]

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte consideră că scrutinul pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 a fost liber şi parţial corect

01.12.2014

Pornind de la principiile[1] care stau la baza unor alegeri libere şi corecte şi anume:

  • asigurarea unui climat de campanie nemarcat de violenţe;
  • lipsa tentativelor de intimidare sau împiedicare a candidaţilor de a-şi prezenta programele politice;
  • egalitatea şanselor candidaţilor electorali, care impune printre altele o atitudine neutră din partea autorităţilor de stat în ceea ce priveşte campania electorală;
  • asigurarea dreptului de a vota tuturor

[...]

Promo-LEX: Ultimele constatări din ziua alegerilor

Potrivit observatorilor Promo-LEX până la ora 20:00 au fost constatate următoarele nereguli:

Amenajarea SV
La SV nr. 47 Congaz (UTAG), SV nr. 17 Ciadîr Lunga și SV nr. 12 Orhei, cabinele de vot au fost amplasate contrar prevederilor legale privind asigurarea votului secret.

SV nr. 35 Noroceni și SV nr. 77 Curchi, BESV au stat într-o încăpere iar cabinele de vot în altă încăpere având doar ușa deschisă. La SV [...]