Contacte

Secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte

Nicolae PANFIL
str. București 83, mun. Chişinău, MD-2001
tel.: (373 22) 27 42 00; fax: 23 39 48
e-mail: info@alegeliber.md