Aderă la Coaliție

Asociaţiile Obşteşti care doresc să devină membri ai Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte trebuie să adreseze (din partea conducătorului organizației) Consiliului Coaliţiei o scrisoare în care să fie menționate următoarele:
  • se solicită calitatea de membru al Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte,
  • organizaţia subscrie Cartei pentru Alegeri Libere şi Corecte,
  • organizaţia se obligă să respecte Regulamentul Coaliției.

La această scrisoare se va anexa CV-ul organizației, copia certificatului de înregistrare a organizației, 2 scrisori de recomandare din partea altor membri ai Coaliției. Dosarul de aderare va fi depus la Secretariatul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte prin e-mail, fax sau posta.

Datele de contact ale Secretariatului:

Chișinău, MD-2012, str. București 83

tel.: (373 22) 274200, fax: 233948

e-mail: info@alegeliber.md