Carta Alegerilor Libere și Corecte

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte propune semnarea Cartei Alegerilor Libere și Corecte

Conştienţi de misiunea şi responsabilitatea ce ne revine în procesul de democratizare a societăţii şi afirmare a demnităţii umane;

Având în vedere că o competiţie deschisă şi corectă a concurenţilor electorali, opţiunea conştientă a cetăţenilor sunt premisele responsabilităţii puterii;

Ţinând cont de experienţa Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte în perioada alegerilor parlamentare din 2005, alegerilor locale generale din 2007, alegerilor parlamentare din 2009 (5 aprilie și 29 iulie), referendumului constituțional din Septembrie 2010, alegerilor parlamentare din noiembrie 2010 și a alegerilor locale generale din  iunie 2011;

Anunţăm că pe perioada pregătirii şi desfăşurării alegerilor din Republica Moldova, ne angajăm să contribuim, prin mijloacele, formele şi metodele proprii societăţii civile, la respectarea următoarelor principii şi standarde electorale:

 1. Subiecţii procesului electoral vor respecta legislaţia electorală a Republicii Moldova, documentele internaţionale şi normele etico-morale care determină standardele democratice de organizare şi desfăşurare a alegerilor.
 2. Subiecţii procesului electoral vor pleda pentru o alegere conştientă a cetăţenilor, bazată pe concurenţa liberă şi deschisă a ideilor şi concepţiilor privind viitorul ţării.
 3. Subiecţii procesului electoral se vor abţine de la ameninţări, promisiuni neîntemeiate, de la acordarea de avantaje materiale, cum ar fi credite, investiţii sau comenzi de stat, promisiuni de amenajare a teritoriilor, şi de la alte forme populiste de stimulare sau cumpărare a voturilor.
 4. Subiecţii procesului electoral îşi vor realiza dreptul de a pleda pentru sau împotriva cuiva, abţinându-se de la metode inadecvate concurenţei electorale civilizate, inclusiv culegerea, fabricarea şi răspândirea informaţiilor care înjosesc demnitatea umană şi pot afecta morala socială.
 5. Reprezentanţii puterii de stat şi ai administraţiei publice locale se vor abţine de la orice formă de folosire a resurselor administrative şi de la crearea de condiţii în favoarea sau împotriva unor concurenţi electorali concreţi.
 6. Membrii comisiilor electorale de toate nivelele se vor abţine de la orice formă de utilizare a atribuţiilor lor în avantajul unor concurenţi electorali sau în detrimentul altora. Membrii comisiilor electorale, reprezentanţii din partea partidelor şi blocurilor electorale vor activa în scopul organizării corecte a alegerilor, nu pentru victoria cu orice preţ a candidaţilor lor.
 7. Conducătorii instituţiilor, întreprinderilor, agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, lucrătorii din sfera ocrotirii sănătăţii, a învăţământului şi ştiinţei, organele de drept, armata, slujitorii cultelor se vor abţine de la exercitarea presiunilor sub orice formă, care ar putea influenţa opţiunea conştientă a persoanelor ce se află în dependenţă materială, economică, profesională, de subordonare administrativă, juridică, spirituală sau de alt gen faţă de ei.
 8. Mijloacele de informare în masă vor contribui la organizarea şi desfăşurarea unor dezbateri corecte şi echitabile între candidaţi.
 9. Fondatorii şi cofondatorii mijloacelor de informare în masă, investitorii în domeniul mass-media se vor abţine de la imixtiuni în politica editorială şi activitatea de creaţie a jurnaliştilor.
 10. Mijloacele de informare în masă îşi vor stabili în mod independent formele de reflectare a campaniei electorale prezentând evenimentele nepărtinitor, obiectiv, echidistant, oferindu-le tuturor părţilor implicate în procesul electoral posibilitatea să-şi expună punctul de vedere.
 11. Redacţiile mijloacelor de informare în masă, jurnaliştii se vor abţine de la orice formă de folosire abuzivă a posibilităţilor pe care le oferă genul lor de activitate.
 12. Mass-media publice, jurnaliştii din cadrul acestor instituţii, se vor abţine de la orice formă de manifestare a propriilor simpatii electorale, respectându-şi misiunea de mediatori informaţionali neutri, chemaţi să informeze alegătorii, să asigure legătura inversă în dialogul social (cu excepţia editorialelor/ paginilor de opinie)
 13. Agitaţia electorală în mass-media publice se va efectua numai sub formă de publicitate politică însoţită de titrările respective.
 14. Publicitatea electorală se va oferi respectându-se principiul de acces egal pentru toţi subiecţii electorali. Tarifele pentru publicitatea electorală nu pot fi diferite pentru diferiţi concurenţi electorali şi urmează a fi făcute publice.
 15. Plata pentru publicitatea electorală se efectuează numai din surse legale, existente în conturile electorale speciale. Subiecţii procesului electoral nu vor efectua achitări în numerar pentru serviciile prestate.
 16. Mass-media, jurnaliştii nu vor practica publicitate electorală camuflată sau anti-publicitate, sub formă de materiale informaţionale, analitice sau comentarii tendenţioase, unilaterale, care conţin date neverificate, false.

Supravegherea şi controlul respectării prevederilor prezentei Carte se efectuează în cadrul programelor de monitorizare ale Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte.

Subiecţii procesului electoral care susţin principiile Cartei Alegerilor Libere şi Corecte vor face schimb de informaţii referitoare la respectarea Cartei şi alte probleme care vor apare în procesul de pregătire, organizare şi desfăşurare a alegerilor.

Organizaţiile care lucrează la programele de monitorizare ale Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte vor da publicităţii numele subiecţilor procesului electoral care încalcă principiile şi standardele Cartei şi prin aceasta vor ajuta alegătorii să ia o decizie conştientă faţă de cei care utilizează metode necinstite şi brutale de desfăşurare a campaniei electorale.

Organizaţiile care lucrează în programele de conştientizare civică şi mobilizare a alegătorilor şi alte programe ale Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere și Corecte se vor abţine de la orice formă de agitaţie electorală pentru/ împotriva oricărui concurent electoral.

Subiecţii procesului electoral care au aderat la Cartă şi respectă principiile şi standardele cuprinse în ea vor folosi culorile şi simbolica Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere și Corecte numai în perioada desfăşurării acţiunilor îndreptate spre asigurarea alegerilor libere şi corecte, şi nu în scopuri publicitare în favoarea vreunui candidat.