Despre Coaliţie

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – “Coaliţia 2009″ reprezintă o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova, care au drept scop să contribuie la desfăşurarea alegerilor parlamentare din 2009 într-un mod corect, transparent şi democratic, elemente esenţiale pentru dezvoltarea societății și integrarea europeană a țării noastre.

Coaliția va contribui și la crearea unor condiții adecvate pentru ca cetățenii să-și poată exprima alegerea liber și conștient; urmărind, de asemenea, să asigure că drepturile cetățenilor sunt respectate, la fel ca și principiul egalității tuturor concurenților electorali.

Misiunea “Coaliției 2009″ este, prin urmare, de a contribui la desfășurarea alegerilor libere și corecte ale Parlamentului Republicii Moldova și la consolidarea societății civile pentru asigurarea unor alegeri conștiente ale cetățenilor.

Coaliția 2009 a fost lansată la 18 noiembrie 2008 la inițiativa a 7 organizații neguvernamentale – Asociaţia pentru Democraţie Participativă(ADEPT), Centrul CONTACT, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADOM), Asociaţia pentru Promovarea Clinicilor Juridice (APCJM), Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Centrul Independent de Jurnalism (CIJ) şi Asociaţia Presei Independente (API) – care și-au unit eforturile pentru a continua activitățile de promovare a unor alegeri libere și corecte demarate de Coaliția 2005 și 2007. La Grupul de Inițiativă s-au alăturat și alte 63 de organizații neguvernamentale, Coaliția fiind în continuare deschisă noilor membri.

În activitatea sa, Coaliţia se ghidează de Carta Alegerilor Libere şi Corecte, elaborată de Grupul de Iniţiativă, în care sunt stipulate principiile şi standardele de comportament electoral recomandate celor implicaţi în alegeri: reprezentanţilor puterii, concurenţilor electorali, mass-media, ONG-uri etc.

Funcţionarea Coaliţiei este reglementată de Regulamentul de Activitate, conform căruia Coaliţia funcţionează pe principiile participării benevole şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor ei. O organizaţie neguvernamentală poate deveni membru al Coaliţiei în cazul în care acceptă Regulamentul şi Carta alegerilor libere şi corecte.

Coaliţia este condusă de către un Consiliu asistat de Secretariatul Coaliției, care împreuna vor facilita participarea cât mai largă în realizarea misiunii Coaliţiei a ONG-urilor din Republica Moldova, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local. În acest scop, Consiliul şi Secretariatul vor crea grupuri de lucru şi birouri regionale de coordonare.

Activitățile Coaliției sunt neangajate politic și includ programe orientate spre:

• informarea publicului larg despre alegeri;
• observarea procesului electoral pe termen lung și scurt;
• monitorizarea mass-media în reflectarea alegerilor;
• educație civică și electorală;
• asistență juridică jurnaliștilor și alegătorilor în exercitarea drepturilor sale electorale.

Descarcă documente:

Carta alegerilor libere şi corecte

Regulamentul de activitate

Promo-LEX_Raport 3
Title: Promo-LEX_Raport 3 (509 kB)