Acasă

  • DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA NECONFIRMAREA LEGALITĂȚII ALEGERILOR LOCALE NOI PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
    (English) We are deeply concerned and alarmed by the judgments issued by the Chisinau City Court on June 19, 2018 and the Chisinau Court of Appeal on June 21, 2018, invalidating the local elections of the Chisinau mayor of May 20, 2018 (round I) and June 03, 2018 (round II). We declare with all responsibility that we totally disagree with the reasoning and arguments used to void the vote of over 240,000 inhabitants of Chisinau, or about 40% of the municipality electorate.
  • APEL PUBLIC PRIVIND MODIFICAREA PROCEDURII DE ACREDITARE A OBSERVATORILOR ÎN ALEGERI
    Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte își exprimă îngrijorarea față de noua procedură de acreditare a observatorilor naționali și internaționali în alegerile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea CEC nr. 1694 din 12 iunie 2018; și consideră regretabil faptul că Comisia Electorală Centrală nu a justificat necesitatea modificării acestei proceduri, astfel încălcând prevederile Legii Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.
  • Discuție cu comunitatea donatorilor pe marginea alegerilor parlamentare 2018
    Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte a organizat la 11 mai o întrevedere cu comunitatea donatorilor care îşi au reşedinţa în Republica Moldova. Scopul întâlnirii a fost de a anunța despre relansarea activității Coaliției și de a prezenta iniţiativele planificate de membrii acesteia în contextul alegerilor parlamentare următoare.

Alegeri parlamentare 2018

Monitorizarea proceselor electorale

Monitorizarea mass media

Asigurarea alegerilor incluzive

Educație civică și electorală

Despre coaliție

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte este o entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. Misiunea Coaliţiei este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și a instituțiilor specializate afiliate acestuia.

Detalii…

Regulamentul stipulează principiile și regulile de funcționare ale Coaliției în calitate de entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. De asemenea stabilește drepturile și obligațiile membrilor, procedura de aderare la Coaliție, responsabilitățile Consiliului și ale Secretariatului Coaliției.

Detalii…

Coaliția este constituită din 37 organizații neguvernamentale din Republica Moldova care au subscris principiilor stipulate de Carta pentru Alegeri Libere și Corecte. Membrii sunt organizații cu experiență în domeniul electoral și domeniile conexe alegerilor, uniți în dorința de a contribui la democratizarea țării prin asigurarea unui proces electoral liber și corect.

Detalii…

Carta Alegerilor Libere și Corecte conține un șir de standarde promovate de Coaliție în vederea asigurării unui proces electoral democratic în conformitate cu recomandările și bunele practici ale OSCE/ODIHR, CoE și UE. Standardele se referă la cadrul legal și instituțional, la modalitatea de desfășurarea a competiției electorale, comportamentul partidelor politice și al mass mediei, și principii pentru asigurarea dreptului de vot pentru toate categoriile de cetățeni.

Detalii…

Activitatea curentă a Coaliției civice pentru Alegeri Libere și Corecte este susținută de Fundația Est-Europeană în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Guvernul Suediei.