• CC A DECLARAT INADMISIBILĂ SESIZAREA PRIN CARE SE CEREA INTERPRETAREA CRITERIILOR CARE POT DUCE LA INVALIDAREA ALEGERILOR
    Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea deputaților Parlamentului Republicii Moldova prin care s-a solicitat constatarea încălcărilor normelor și principiilor constituționale comise de către instanțele de judecată și de către Comisia Electorală Centrală atunci când au infirmat legalitatea alegerilor locale din municipiul Chișinău, care au avut loc pe 20 mai 2018 (turul I) și 3 iunie 2018 (turul al II-lea). Decizia nr.93 din 06.09.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr.106b/2018 privind interpretarea unor prevederi din Constituția Republicii Moldova poate fi accesată aici.
  • PROPUNERI PENTRU ASIGURAREA DREPTURILOR ALEGĂTORILOR DIN DIASPORĂ
    Coaliția a venit cu propuneri pe marginea proiectului de lege nr. 217 din 26.06.2018 (drepturile speciale ale alegătorilor din diasporă) - inițiativă prin care se dorește legiferarea unor practici anterior aplicate în alegerile din Moldova și transpunerea recomandărilor Comisiei de la Veneția din 2017 pentru a asigura un proces electoral incluziv pentru cetățenii din diasporă. Astfel, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte recomandă Parlamentului:
  • OPINIA COALIȚIEI PE MARGINEA REGLEMENTĂRII AGITAȚIEI ELECTORALE
    Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte a decis să vină în sprijinul Comisiei juridice, numiri și imunități cu prezenta opinie nesolicitată prezentând experiența internațională privind reglementările referitoare la agitația și publicitatea electorală. Astfel, Coaliția își expune punctual atitudinea pe marginea obiectivelor formulate în Hotărârea Parlamentului nr.126 din 11 iulie 2018 cu privire la efectuarea unei analize ample, evaluări și expertize a legislației electorale care a stat la baza invalidării alegerilor locale noi în municipiul Chișinău.

Alegeri parlamentare 2018

Despre coaliție

Cine suntem

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte este o entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. Misiunea Coaliţiei este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și a instituțiilor specializate afiliate acestuia.

Detalii…

Regulamentul coaliției

Regulamentul stipulează principiile și regulile de funcționare ale Coaliției în calitate de entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. De asemenea stabilește drepturile și obligațiile membrilor, procedura de aderare la Coaliție, responsabilitățile Consiliului și ale Secretariatului Coaliției.

Detalii…

Membrii coaliției

Coaliția este constituită din 37 organizații neguvernamentale din Republica Moldova care au subscris principiilor stipulate de Carta pentru Alegeri Libere și Corecte. Membrii sunt organizații cu experiență în domeniul electoral și domeniile conexe alegerilor, uniți în dorința de a contribui la democratizarea țării prin asigurarea unui proces electoral liber și corect.

Detalii…

Carta coaliției

Carta Alegerilor Libere și Corecte conține un șir de standarde promovate de Coaliție în vederea asigurării unui proces electoral democratic în conformitate cu recomandările și bunele practici ale OSCE/ODIHR, CoE și UE. Standardele se referă la cadrul legal și instituțional, la modalitatea de desfășurarea a competiției electorale, comportamentul partidelor politice și al mass mediei, și principii pentru asigurarea dreptului de vot pentru toate categoriile de cetățeni.

Detalii…

Activitatea curentă a Coaliției civice pentru Alegeri Libere și Corecte este susținută de Fundația Est-Europeană în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Guvernul Suediei.