• DECLARAȚIE PRIVIND SUPORTUL PENTRU MISIUNEA DE MONITORIZARE A PROCESULUI ELECTORAL DESFĂȘURATĂ DE PROMO-LEX
    Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte își exprimă suportul pentru misiunea națională de monitorizare a procesului electoral, desfășurată de Asociația Promo-Lex, respingând atacurile denigratoare repetate la adresa misiunii. Experții misiunii de observare au dovedit de-a lungul mai multor campanii electorale, de diferite niveluri, pe care le-au monitorizat în țară și peste hotare, că dispun de calificarea necesară în domeniul monitorizării alegerilor. 
  • PROMOLEX: RAPORT DE MONITORIZARE NR.2 A ALEGERILOR PARLAMENTARE DIN 2019
    Pe circumscripția națională, în perioada monitorizată, au depus cereri de înregistrare doar 6 solicitanți colectivi (5 partide politice și un bloc electoral) și au fost înregistrați până la 8 ianuarie 2019 – 4 concurenți (PDM, Blocul ACUM, PCRM și PSRM). Cota de gen de 40% a fost respectată de concurenții înregistrați, însă majoritatea femeilor sunt plasate după poziția a 20-a din liste. De cealaltă parte, nici un concurent electoral înregistrat nu a asigurat cota de gen de 40% pentru candidații desemnați în circumscripțiile uninominale.
  • OPINIA CALC PE MARGINEA PROIECTULUI CODULUI DE CONDUITĂ ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ
    CALC propune Comisiei Electorale Centrale completarea proiectului de Cod de Conduită în campania electorală cu prevederi care ar acoperi și alte comportamente ale concurenților electorali decât cele ce țin nemijlocit de finanțarea campaniei.

Alegeri parlamentare 2019

Despre coaliție

Cine suntem

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte este o entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. Misiunea Coaliţiei este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și a instituțiilor specializate afiliate acestuia.

Detalii…

Regulamentul coaliției

Regulamentul stipulează principiile și regulile de funcționare ale Coaliției în calitate de entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. De asemenea stabilește drepturile și obligațiile membrilor, procedura de aderare la Coaliție, responsabilitățile Consiliului și ale Secretariatului Coaliției.

Detalii…

Membrii coaliției

Coaliția este constituită din 37 organizații neguvernamentale din Republica Moldova care au subscris principiilor stipulate de Carta pentru Alegeri Libere și Corecte. Membrii sunt organizații cu experiență în domeniul electoral și domeniile conexe alegerilor, uniți în dorința de a contribui la democratizarea țării prin asigurarea unui proces electoral liber și corect.

Detalii…

Carta coaliției

Carta Alegerilor Libere și Corecte conține un șir de standarde promovate de Coaliție în vederea asigurării unui proces electoral democratic în conformitate cu recomandările și bunele practici ale OSCE/ODIHR, CoE și UE. Standardele se referă la cadrul legal și instituțional, la modalitatea de desfășurarea a competiției electorale, comportamentul partidelor politice și al mass mediei, și principii pentru asigurarea dreptului de vot pentru toate categoriile de cetățeni.

Detalii…

Activitatea curentă a Coaliției civice pentru Alegeri Libere și Corecte este susținută de Fundația Est-Europeană în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Guvernul Suediei.