• NECESITATEA SESIZĂRII CURȚII CONSTITUȚIONALE PENTRU A SE EXPUNE ASUPRA CRITERIILOR CARE POT DUCE LA INVALIDAREA ALEGERILOR
    Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte propune tuturor subiecților cu drept de sesizare la Curtea Constituțională să examineze și eventual să înregistreze la Înalta Curte sesizarea pregătită de specialiștii Comunității „WatchDog.md”, care se referă la interpretarea normelor constituționale prin prisma următoarele aspecte:
  • DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA ERODAREA DEMOCRAȚIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
    Ne manifestăm prin această declarație consternarea față de erodarea democrației în Republica Moldova, unde dreptul fundamental al cetățenilor de a forma organele elective ale puterii publice sunt încălcate; Reiterăm dezacordul nostru total cu motivația și argumentele invocate de instanțele judecătorești în vederea invalidării votului a peste din 240,000 locuitori ai municipiului Chișinău, sau a circa 40% din alegătorii municipiului care și-a ales legitim primarul;
  • DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA NECONFIRMAREA LEGALITĂȚII ALEGERILOR LOCALE NOI PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
    Suntem profund îngrijorați și alarmați de hotărârile emise de Judecătoria Chișinău din 19 iunie 2018 și de Curtea de Apel Chișinău din 21 iunie 2018 prin care nu s-a confirmat legalitatea alegerilor locale noi ale primarului general al mun. Chișinău din data 20 mai 2018 (turul I) și 3 iunie 2018 (turul II). Declarăm cu toată responsabilitatea că suntem în dezacord total cu motivația și argumentele invocate în vederea invalidării votului a peste din 240,000 locuitori ai municipiului Chișinău, sau a circa 40% din electoratul municipiului.

Alegeri parlamentare 2018

Despre coaliție

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte este o entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. Misiunea Coaliţiei este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și a instituțiilor specializate afiliate acestuia.

Detalii…

Regulamentul stipulează principiile și regulile de funcționare ale Coaliției în calitate de entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. De asemenea stabilește drepturile și obligațiile membrilor, procedura de aderare la Coaliție, responsabilitățile Consiliului și ale Secretariatului Coaliției.

Detalii…

Coaliția este constituită din 37 organizații neguvernamentale din Republica Moldova care au subscris principiilor stipulate de Carta pentru Alegeri Libere și Corecte. Membrii sunt organizații cu experiență în domeniul electoral și domeniile conexe alegerilor, uniți în dorința de a contribui la democratizarea țării prin asigurarea unui proces electoral liber și corect.

Detalii…

Carta Alegerilor Libere și Corecte conține un șir de standarde promovate de Coaliție în vederea asigurării unui proces electoral democratic în conformitate cu recomandările și bunele practici ale OSCE/ODIHR, CoE și UE. Standardele se referă la cadrul legal și instituțional, la modalitatea de desfășurarea a competiției electorale, comportamentul partidelor politice și al mass mediei, și principii pentru asigurarea dreptului de vot pentru toate categoriile de cetățeni.

Detalii…

Activitatea curentă a Coaliției civice pentru Alegeri Libere și Corecte este susținută de Fundația Est-Europeană în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Guvernul Suediei.