Asociația Promo-LEX a lansat Efortul de Monitorizare pentru Alegerile Parlamentare 2014

Asociația Promo-LEX a prezentat la 25 septembrie primele constatări preelectorale și a lansat Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 30 noiembrie 2014.

Primul raport cuprinde perioada post electorală – de la alegerile parlamentare anticipate din 28.11.2010 până la 24.09.2014 și prezintă informații privind modificările cadrului legal, care se referă la domeniul electoral, punctele de interes ale analizei efortului de monitorizare Promo-LEX și sinteza constatărilor observatorilor.

„Observarea civică

[...]

Prezentrea studiului “Evaluarea politicilor de tineret prin prisma programelor electorale”

Raportul privind “Evaluarea politicilor de tineret prin prisma programelor electorale” este un produs realizat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) în comun cu Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte(CALC). Evaluarea programelor politice prin prisma domeniului de tineret reprezintă un exercițiu complex, prin care Consiliul National al Tineretului din Moldova își dorește să analizeze atât angajamentele politice asumate în procesul electoral ale partidelor care au ajuns în [...]

Parlamentul Republicii Moldova nu a pregătit terenul pentru desfăşurarea unor alegeri libere şi corecte

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte consideră că, în pofida deficienţelor existe în legislaţia şi practicile electorale constatate de către organizaţiile naţionale şi internaţionale ca urmare a monitorizării alegerilor Parlamentare anticipate din 2010 şi a alegerilor locale generale din 2011, actuala legislatură a Parlamentului nu a reuşit să adopte măsuri concrete pentru depăşirea problemelor sistemice cu care se confruntă acest domeniu.

Având în vedere faptul că, până la sfârşitul [...]

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte solicită Parlamentului să adopte legea privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în baza proiectului elaborat sub egida CEC

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte îşi exprimă repetat îngrijorarea în legătură cu existenţa unor carenţe structurale în actualul sistem de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale din Republica Moldova. Având în vedere recenta anunțare a datei alegerilor parlamentare, Coaliția reamintește partidelor politice din Parlament că reglementarea și transparenţa finanţării reprezintă precondiţii esenţiale pentru păstrarea și/sau (re)câștigarea încrederii cetăţenilor.

Coaliţia reaminteşte că proiectul de lege privind finanţarea [...]

APEL PUBLIC cu privire la urgentarea adoptării legislației privind asigurarea egalității dintre femei și bărbați în procesul electoral și politic

Chisinau, 19 Mai 2014 — Stimați deputați,

Salutăm aprobarea de către cabinetul de Miniştri a setului de modificări legislative în domeniul asigurării egalităţii şanselor dintre femei şi bărbaţi. Amendamentele prevăd mai multe măsuri, inclusiv introducerea cotei de reprezentare minimă de 40% a femeilor şi bărbaţilor pe listele de candidați în Parlament şi Guvern, interzicerea publicităţii sexiste, asigurarea dreptului bărbaţilor la concediu paternal, protecţie suplimentară şi sancţiuni pentru încălcarea principiului egalităţii de [...]