• RAPORT NR.3 DE MONITORIZARE A MASS MEDIA ÎN PERIOADA ELECTORALĂ 2019
    Vlad Plahotniuc apare cel mai des la TV, iar Ilan Șor este „cap de afiș în presa online” - este una dintre concluziile incluse în cel de-al treilea raport de monitorizare a comportamentului mass-media în perioada electorală pentru alegerile parlamentare din 2019 (1-8 februarie).
  • APEL PUBLIC CU PRIVIRE LA VOTUL ÎN BAZA ACTELOR DE IDENTITATE EXPIRATE
    Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte solicită Comisiei Electorale Centrale să adopte și să publice în cel mai scurt timp o hotărâre prin care să permită cetățenilor Republicii Moldova, deținători ai actelor de identitate expirate să voteze în baza actelor de identitate expirate.
  • PROMOLEX: RAPORT DE MONITORIZARE NR.4 A ALEGERILOR PARLAMENTARE DIN 2019
    În perioada de monitorizare (23 ianuarie – 5 februarie), au fost atestate cazuri de oferire a cadourilor cu tentă electorală, de amplasare a publicității în locuri neautorizate și cheltuieli neraportate în valoare de sute de mii de lei. Unii candidați au fost supuși intimidării și violenței.

Alegeri parlamentare 2019

Despre coaliție

Cine suntem

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte este o entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. Misiunea Coaliţiei este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și a instituțiilor specializate afiliate acestuia.

Detalii…

Regulamentul coaliției

Regulamentul stipulează principiile și regulile de funcționare ale Coaliției în calitate de entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. De asemenea stabilește drepturile și obligațiile membrilor, procedura de aderare la Coaliție, responsabilitățile Consiliului și ale Secretariatului Coaliției.

Detalii…

Membrii coaliției

Coaliția este constituită din 37 organizații neguvernamentale din Republica Moldova care au subscris principiilor stipulate de Carta pentru Alegeri Libere și Corecte. Membrii sunt organizații cu experiență în domeniul electoral și domeniile conexe alegerilor, uniți în dorința de a contribui la democratizarea țării prin asigurarea unui proces electoral liber și corect.

Detalii…

Carta coaliției

Carta Alegerilor Libere și Corecte conține un șir de standarde promovate de Coaliție în vederea asigurării unui proces electoral democratic în conformitate cu recomandările și bunele practici ale OSCE/ODIHR, CoE și UE. Standardele se referă la cadrul legal și instituțional, la modalitatea de desfășurarea a competiției electorale, comportamentul partidelor politice și al mass mediei, și principii pentru asigurarea dreptului de vot pentru toate categoriile de cetățeni.

Detalii…

Activitatea curentă a Coaliției civice pentru Alegeri Libere și Corecte este susținută de Fundația Est-Europeană în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Guvernul Suediei.