Cine suntem

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte este o entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. Misiunea Coaliţiei este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și a instituțiilor specializate afiliate acestuia.

Coaliția își desfășoară activitatea curentă pe parcursul fiecărui ciclu electoral (perioadele pre-electorală și electorală) în cadrul alegerilor sau referendumurilor de orice tip.

Coaliția a fost constituită în anul 2005 la inițiativa a 12 organizații neguvernamentale cu scopul de a contribui la asigurarea unor alegeri libere, corecte, transparente și democratice ale Parlamentului Republicii Moldova. Coaliția a fost relansată în toate ciclurile electorale ulterioare.

În prezent Coaliția este constituită din 39 organizații membre și este în continuare deschisă noilor membri. Procedura de aderare la Coaliție a noilor membri este descrisă în Regulamentul Coaliției https://alegeliber.md/regulament sau vedeți secțiunea Aderă la Coaliție.

În activitatea sa Coaliţia se ghidează de Carta Alegerilor Libere şi Corecte în care sunt stipulate principiile şi standardele electorale pe care organizațiile membre se angajează să le promoveze și în baza cărora evaluează procesele electorale.

Funcţionarea Coaliţiei este reglementată de Regulamentul de Activitate, conform căruia Coaliţia funcţionează pe principiile participării benevole şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor ei. Coaliţia este condusă de către un Consiliu asistat de Secretariatul Coaliției, care împreună facilitează participarea cât mai largă în realizarea misiunii Coaliţiei a ONG-urilor din Republica Moldova, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local.

Activitățile Coaliției sunt neangajate politic și includ programe orientate spre:

  • observarea și monitorizarea procesului electoral pe termen lung și scurt;
  • monitorizarea comportamentului mass-media în reflectarea proceselor electorale;
  • educație civică și electorală;
  • informarea publicului larg despre alegeri;
  • promovarea alegerilor incluzive;
  • asistență juridică jurnaliștilor și alegătorilor în exercitarea drepturilor sale electorale;