• PROPOSALS FOR ENSURING VOTING RIGHTS FOR DIASPORA
    The Coalition has issued an opinion on Draft Law Nr. 217 of 26.06.2018 (special rights for diaspora voters) – an initiative that aims to regulate certain practices that have been previously applied during elections in Moldova, and to transpose the 2017 Venice Commission recommendations, in order to guarantee an inclusive electoral process for diaspora citizens. Hence, the Civic Coalition for Free and Fair Elections recommends the Parliament to:
  • THE COALITION ISSUES OPINION ON REGULATION OF ELECTORAL CAMPAIGNING
    The Coalition for Free and Fair Elections has decided to offer its support to the Legal Committee for appointments and immunities which has recently been tasked with conducting an ample analysis of the framework that was used to invalidate the Chisinau municipality new local elections. Hence, the Coalition has provided the Parliamentary Commission with an opinion statement concerning international examples on electoral campaigning regulation.
  • UE ŞI SUEDIA SPRIJINĂ PARTICIPAREA FEMEILOR, MINORITĂȚILOR ETNICE ȘI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN PROCESUL ELECTORAL
    (Română) Seminarul cu genericul “Legislația electorală din Republica Moldova, regulamentele şi practicile partidelor politice din perspectiva incluziunii: constatări şi provocări” a avut loc la 12 septembrie curent în orașul Chișinău. Organizatorii și-au propus ca prin această inițiativă să ofere partidelor şi autorităților recomandări bazate pe dovezi pentru a spori reprezentarea femeilor, persoanelor de etnie romă şi a altor minorități etnice, persoanelor cu dizabilități în viața politică a Republicii Moldova.

Alegeri parlamentare 2018

Despre coaliție

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte este o entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. Misiunea Coaliţiei este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și a instituțiilor specializate afiliate acestuia.

Detalii…

Regulamentul stipulează principiile și regulile de funcționare ale Coaliției în calitate de entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova. De asemenea stabilește drepturile și obligațiile membrilor, procedura de aderare la Coaliție, responsabilitățile Consiliului și ale Secretariatului Coaliției.

Detalii…

Coaliția este constituită din 37 organizații neguvernamentale din Republica Moldova care au subscris principiilor stipulate de Carta pentru Alegeri Libere și Corecte. Membrii sunt organizații cu experiență în domeniul electoral și domeniile conexe alegerilor, uniți în dorința de a contribui la democratizarea țării prin asigurarea unui proces electoral liber și corect.

Detalii…

Carta Alegerilor Libere și Corecte conține un șir de standarde promovate de Coaliție în vederea asigurării unui proces electoral democratic în conformitate cu recomandările și bunele practici ale OSCE/ODIHR, CoE și UE. Standardele se referă la cadrul legal și instituțional, la modalitatea de desfășurarea a competiției electorale, comportamentul partidelor politice și al mass mediei, și principii pentru asigurarea dreptului de vot pentru toate categoriile de cetățeni.

Detalii…

Activitatea curentă a Coaliției civice pentru Alegeri Libere și Corecte este susținută de Fundația Est-Europeană în cadrul proiectului “Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Guvernul Suediei.