Apelul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte către Parlamentul Republicii Moldova și cetățeni cu ocazia Zilei Internaționale a Alegerilor

La 5 februarie 2014 este marcată Ziua Internaţională a Alegerilor, instituită în 2005 la iniţiativa Conferinţei Globale a Oficialilor Electorali. Cu această ocazie, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte salută participarea activă a cetățenilor în alegerile Parlamentare din 2014 și îndeamnă societatea să dea dovadă în permanență de responsabilitate în exercitarea și apărarea drepturilor electorale.

Coaliţia apreciază eforturile depuse de către Comisia Electorală Centrală, partidele politice/concurenții electorali, autoritățile publice centrale și locale, comunitatea donatorilor și organizațiile naționale / internaționale care au contribuit la promovarea și asigurarea unor alegeri libere și corecte în Republica Moldova.

Totodată, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte își exprimă îngrijorarea cu referire la perpetuarea unor lacune semnificative[1] în legislația Republicii Moldova și solicită partidelor parlamentare să adopte în regim de urgență următoarele proiecte de lege în vederea evitării acestor probleme în contextul alegerilor locale generale din 2015:

  • Proiectul de lege nr. 296 din 02.07.2013 privind reformarea sistemului de finanțare a partidelor politice şi a campaniilor electorale;
  • Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în vederea armonizării legislației naționale la prevederile Legii nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei şi bărbați;
  • Proiectul de lege nr. 240 din 12.06.2013 pentru modificarea şi completarea Codului Audiovizualului.

Având în vedere aspiraţiile europene ale Republicii Moldova și reamintind promisiunile date de către partidele politice și concurenții electorali în perioada pre-electorală și electorală, Coaliția își exprimă speranța că, Parlamentul va introduce aceste proiecte de lege pe agenda următoarelor ședințe plenare ale forului legislativ suprem. Coaliția este convinsă de faptul că partidele parlamentare pot și trebuie să dezbată și să adopte aceste proiecte de lege, dând astfel dovadă de voință politică, de respect pentru Regulamentul Parlamentului (art. 47 alin. 13 și art. 65 alin. 4) și față de așteptările alegătorilor. Coaliția solicită Parlamentului Republicii Moldova să implice plenar reprezentanţii societăţii civile în procesul de dezbatere şi adoptare a acestor proiecte de lege.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte reafirmă devotamentul său faţă de valorile democratice şi reconfirmă intenţia și disponibilitatea de a participa și în continuare la perfecționarea proceselor electorale din Republica Moldova.

Consiliul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte[1] Finanțarea defectuoasă a partidelor politice și a campaniei electorale, lipsa egalității de șanse între candidații/-ele bărbați și femei, comportamentul manipulator al unei părți semnificative a mass-media.