CALC a desemnat 2 membri în componența Grupului de lucru, creat de Comisia Electorală Centrală pentru elaborarea planului de acțiuni privind pilotarea votului electronic ca metodă alternativă de vot

În scopul digitalizării procesului electoral și oferirii posibilității alegătorilor de a participa la scrutine prin intermediul votului electronic, la 30 decembrie 2021, Comisia Electorală Centrală (CEC) a adoptat o hotărîre de creare a Grupului de lucru interinstituțional pentru elaborarea conceptului și planului de acțiuni privind digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic ca metodă alternativă de vot (în continuare – Grupul de lucru).

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) a fost una din entitățile invitate să desemneze reprezentanți în cadrul grupului de lucru. În urma ședinței din 12 ianuarie 2022, Consiliului CALC a selectat 2 persoane din rândul membrilor CALC în calitate de delegați principali în Grupul de lucru constituit de CEC:

  1. Mihai Mogîldea, Lider de echipă, Programul Europenizare, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
  2. Dan Nicorici, specialist guvernare electronică, Centrul de Politici și Reforme (CPR Moldova)

Reprezentanții CALC au participat la prima ședință a Grupului de lucru, din 20 ianuarie 2022.

Având un caracter introductiv, ședința s-a axat pe prezentarea principalelor obiective și rezultate așteptate pentru activitatea grupului de lucru. Membrii grupului au coordonat planul de acțiuni și au stabilit trei direcții de evaluare a stadiului actual al digitalizării proceselor electorale, dar și viziunea actorilor implicați în acest proces asupra dezvoltării conceptului, după cum urmează:

  1. Tehnică – va identifica soluții pentru asigurarea anonimității votului, securitatea cibernetică, identificarea alegătorului și soluții pentru produsul software cu care va fi posibilă votarea prin internet;
  2. Juridică – va elabora amendamente pentru Codul Electoral și alte acte legislative necesare pentru buna funcționare a votului prin internet;
  3. Socială – va elabora strategiile de promovare a votului online în rândul cetățenilor și va transparentiza procesul de vot.

Scopul grupului de lucru este de a elabora două documente: Conceptul privind votul prin internet și Planul de Acțiuni pentru implementarea votului prin internet. Pe lângă reprezentanții CALC, grupul interinstituțional este format din reprezentanți ai CEC, Serviciului de Informații și Securitate, Ministerului Justiției și responsabilii de digitalizare în Republica Moldova: viceprim-ministrul pentru digitalizare, Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” și Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.