Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte solicită Parlamentului Republicii Moldova suspendarea examinării în lectura a doua a proiectului de lege nr.163 din 16.04.2013 privind modificarea sistemul electoral și organizarea dezbaterilor publice la acest subiect

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte se arată îngrijorată de adoptarea grabnică și netransparentă în prima lectură a proiectului de lege nr. 163 din 16.04.2013 privind modificarea sistemului electoral din Republica Moldova. Lipsa transparenței în adoptarea proiectului de lege sus menționat dar și calitatea acestuia ne determină să solicităm Parlamentului Republicii Moldova suspendarea examinării acestui proiect de lege în lectura a doua și organizarea dezbaterilor, audierilor publice consistente care ar îmbunătăți proiectul de lege.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte conștientizează argumentele autorilor proiectului de lege care se referă la necesitatea adoptării unui sistem electoral mixt pentru a fortifica legătura dintre alegători și politicieni / deputați.  La modul ideal un astfel de sistem electoral ar trebui să conducă implicit și la regenerarea, democratizarea clasei politice, obiective salutate de către Coaliție.

Cu toate acestea, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte consideră că, proiectul de lege nr. 163 adoptat la 18 aprilie în prima lectură conține o multitudine de carențe atât de fond cât și de conținut. În primul rând, Coaliția se arată profund îngrijorată de adoptarea în grabă a acestui proiect de lege, fără consultarea largă a societății civile și a unor instituții internaționale precum Comisia de la Veneția, Consiliul Europei etc.; din păcate lipsa avizelor Guvernului / ministerelor și a altor comisii parlamentare, precum și lipsa avizului consultativ al Comisiei Electorale Centrale amplifică temerile vehiculate în societate precum că, adoptarea acestui proiect de lege face parte mai curând dintr-un târg politic în contextul negocierilor de depășire a crizei politice din Republica Moldova.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte consideră că şi sub aspect de conținut proiectul de lege adoptat în prima lectură conține o mulțime de lacune care practic reduc la zero obiectivele și intențiile pozitive ale autorilor. În acest sens Coaliția se arată îngrijorată de faptul că, proiectul de lege limitează drepturile electorale ale cetățenilor Republicii Moldova din regiunea Transnistreană, adică peste 230000 alegători dar și a celor aflați peste hotare, peste 500000 alegători oferindu-le acestor categorii de cetățeni posibilitatea de a vota doar în baza listelor de partid. Considerăm că, astfel de prevederi discriminatorii trebuie eliminate din proiectul de lege urmând ca în regiunea Transnistreană, unitate administrativ-teritorială de nivelul II, să fie create circumscripții uninominale conform algoritmului general iar pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare trebuie identificate soluții similare în baza estimării numărului de cetățeni aflați într-o țară sau alta.

O altă îngrijorare majoră a Coaliției ține de faptul că, în contextul situației social-politice prezente, cu acuzații interminabile de corupție dar și de oligarhizare a vieții politice este foarte dificil de a prevedea consecințele implementării unui astfel de sistem electoral. Experiența statelor vecine ne demonstrează că, beneficiile sistemului electoral mixt nu s-au reflectat asupra calității clasei politice, nu au adus politicienii mai aproape de cetățeni ci doar a stimulat corupția electorală și post-electorală, utilizarea resurselor administrative în campaniile electorale precum și alte fenomene negative. În acest context Coaliția consideră indispensabilă expertizarea sub aspectul coruptibilității a acestui proiect de lege înainte de adoptarea în lectură finală.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte este convinsă că, un astfel de proiect de lege care reformează radical sistemul electoral din ţară trebuie adoptat doar prin consens și într-un climat de încredere și responsabilitate comună. Având în vedere faptul că astfel de modificări ale legislației electorale sunt foarte serioase, se impune respectarea termenului de minimum un an de zile până la următoarele alegeri parlamentare la termen pentru ca acesta să poată fi adoptat fără a prejudicia procesul electoral; în acest context este de la sine înțeles faptul că, acest proiect de lege nu poate fi adoptat și nu trebuie să aibă efecte juridice în cazul în care vor fi organizate alegeri parlamentare anticipate.

Coaliția îndeamnă deputații să cântărească foarte bine înainte de a modifica sistemul electoral, ținând cont în mod special de contextul social-politic, cultura politică și nivelul de dezvoltare democratică  din Republica Moldova.  De asemenea, Coaliția reamintește solicitarea de a continua examinarea acestui proiect de lege în lectura a doua doar după consultarea tuturor actorilor interesați/vizați de acest subiect și cu respectarea tuturor etapelor și rigorilor care se impun în cazul adoptării unui proiect de lege care va avea un efect profund asupra sistemului electoral și a vieții politice din Republica Moldova. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte își exprimă disponibilitatea de a participa / de a contribui la organizarea dezbaterilor publice, audierilor parlamentare la acest subiect pentru a îmbunătăți proiectul de lege.

Consiliul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte

Apelul Coaliției a mai fost subsemnat și de către:

Arcadie Barbăroșie, Institutul de Politici Publice

Ludmila Popovici, CRVT Memoria

Sorin Mereacre, Fundația Est-Europeană

Ilia Trombitki, Eco-TIRAS

Valeriu Prohnitchi, Expert-Grup

Viorel Soltan, Centrul PAS

Ana Ungurean, Institutul pentru Apararea Drepturilor și Libertatilor Fundamentale ale Omului

Veronica Cretu, Centrul de Training „CMB”

Mihail Sirkeli, Asociația Piligrim-Demo

Olga Crivoliubic, Programul Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova

Elena Burca

Leonid Litra