Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte constată încălcări ale legislaţiei electorale în cadrul campaniei pentru referendumul constituţional din 5 septembrie 2010

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte îşi exprimă îngrijorarea faţă de modul în care Comisia Electorală Centrală (CEC) şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), în calitate de autorităţi ale statului abilitate cu organizarea şi asigurarea bunei desfăşurări a campaniei electorale pentru referendumul constituţional din 5 septembrie 2010, respectă legislaţia electorală în vigoare şi o aplică în cadrul acestui scrutin.

Prin prezentul demers, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte atrage atenţia autorităţilor statului, misiunilor de observare a scrutinului din 5 septembrie 2010, precum şi opiniei publice asupra unui şir de situaţii în care autorităţile sus menţionate nu şi-au îndeplinit, sau au realizat doar parţial sarcinile care le revin în domeniu:

1. Înregistrarea de către CEC a unor participanţi la referendum cu nerespectarea legislaţiei electorale în vigoare.

În opinia Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte, CEC a admis derogări de la legislaţia în vigoare, inclusiv nu şi-a respectat propriul regulament[1], prin faptul că a înregistrat în calitate de participanţi la referendum unele formaţiuni politice poziţia cărora nu se încadrează în limitele celor două opţiuni de răspuns posibile în problema supusă la referendum.

Coaliţia consideră că astfel au fost create premize pentru ca unii participanţi la referendum să sfideze norma legală. În mod special remarcăm faptul că, prin deraierea de la aplicarea legislaţiei electorale, Comisia Electorală Centrală a obligat practic şi alte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniu, precum şi mass-media, să asigure condiţii egale în campania electorală atât participanţilor la referendum care au respectat legislaţia în momentul înregistrării la CEC, cât şi celor care au căutat metode şi căi de a evita implicarea în campania electorală în limitele legii.

2. Comportamentul inadecvat al CCA în perioada electorală.

Coaliţia Civică pentru Alegeri libere şi Corecte consideră că, CCA nu şi-a exercitat atribuţiile în deplină conformitate cu prevederile legale. Câteva exemple:

a) CCA nu a făcut publică lista radiodifuzorilor naţionali în termenul prevăzut de legislaţia electorală;

b) CCA nu a asigurat respectarea de către radiodifuzori a art. 64 (prim) alin. (2) din Codul Electoral prin care aceştia sunt obligaţi să depună la CCA, în prima săptămână a perioadei electorale, o declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală, în care indică numele proprietarului/proprietarilor instituţiei;

c) Cea mai mare parte a radiodifuzorilor nu şi-au declarat politica editorială şi numele proprietarului/proprietarilor nici până în prezent;

d) CCA a demonstrat o atitudine formală şi neglijentă faţă de conţinutul declaraţiilor privind politica editorială a radiodifuzorilor. Parte dintre declaraţii conţin neclarităţi, ambiguităţi sau chiar neconcordanţe în raport cu legislaţia audiovizuală şi electorală. Spre exemplu, declaraţia Hit FM nu prevede organizarea dezbaterilor electorale, impuse de Codul electora; dezbaterile de la Tv Prime au genericul:“Referendum 2010: da sau nu”; dezbaterile la Radio Găgăuzia sunt programate pentru ora 15.10 etc. CCA, în loc să respingă atare declaraţii, le-a plasat în mod mecanic pe pagina web, fără a-şi exercita “controlul din oficiu”, precum îl obligă legea;

e) Deşi CCA este obligat de Codul Electoral să prezinte la CEC, o dată la două săptămâni, rapoarte de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzori, lipseşte informaţia asupra acestui fapt.

Manifestându-şi îngrijorarea faţă de situaţia constatată, Coaliţia reiterează convingerea sa că alegeri realmente libere şi corecte pot fi organizate doar în condiţiile activităţii tuturor instituţiilor statale, tuturor actorilor electorali şi tuturor cetăţenilor în limite legale.

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte îndeamnă CEC, CCA, precum şi radiodifuzorii, să facă dovada faptului, că au tras învăţăminte din campaniile electorale anterioare, şi că urmăresc efectiv şi nu declarativ, democratizarea societăţii, inclusiv prin organizarea de alegeri libere şi corecte.

Coaliţia îşi declară disponibilitatea de a coopera cu toţi actorii electorali care doresc, cu adevărat, să încetăţenească în Republica Moldova practici europene de organizare şi desfăşurare a alegerilor.

Consiliul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte


[1] “Regulamentul privind modul de participare a partidelor politice şi a altor organizaţii social-politice la campania electorală pentru desfăşurarea referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010” aprobat de Comisia Electorală Centrală la 13 iulie 2010.