Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte solicită CCA să-și anuleze decizia de sancționare a IPNA Teleradio-Moldova și PublikaTV

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte își exprimă dezacordul față de decizia CCA de a sancționa IPNA Teleradio-Moldova și PublikaTV pentru că au difuzat spoturi de educație civică și îndemnuri de a participa activ la procesul electoral în perioada campaniei pentru referendumul constituțional din 5 septembrie 2010. Decizia CCA reprezintă o sfidare a libertății de exprimare a mass-media și a dreptului cetățeanului de fi informat și de a-și exercita votul în mod liber şi conştient.

Totodată, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte consideră că decizia CCA aprofundează în continuare confuzia indusă anterior societății prin decizia CEC de a înregistra în calitate de participanți la referendum partide politice care îndemnau cetățenii să boicoteze scrutinul din 5 septembrie 2010. Această situație este îngrijorătoare în special prin faptul că asemenea confuzii apar tocmai într-o perioadă în care atestăm un nivel foarte scăzut al activismului civic al cetăţenilor. În acest sens, decizia CCA din 15 septembrie 2010 riscă să sugrume spiritul civic al cetățenilor precum și al organizațiilor obștești, mass-media care promovează activităţi de educaţie electorală și care ar putea să nu mai desfășoare asemenea proiecte pe viitor, simţindu-se intimidate. Considerăm că acțiunile de educație civică și electorală merită a fi încurajate pe toate căile și nici de cum sancționate dacă se dorește promovarea valorilor europene și a libertăților cetățenești, și nu a intereselor înguste ale unor forțe politice.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte atrage atenția CCA asupra faptului că există o diferență enormă între definiția de „agitație electorală” (convingerea alegătorilor pentru a vota un anume concurent electoral) și cea de „educație electorală” (informarea cetățenilor cu privire la procesele politice și electorale din țară în vederea exercitării votului conștient și liber exprimat) oferite de Codul Electoral al Republicii Moldova. De asemenea, Codul Electoral în art. 47 alin. 8 stabilește restricții în ceea ce privește prezentarea în ziua alegerilor şi în ziua precedentă alegerilor a materialelor de agitație electorală și nu de educație electorală. Din aceste motive, Coaliția este nedumerită și profund îngrijorată de faptul că CCA interpretează de o asemenea manieră chiar și cele mai univoce prevederi ale legislației în vigoare. Mai mult decât atât, Coaliția consideră de-a dreptul alarmant faptul că CCA, care pe parcursul perioadei electorale a încălcat mai multe prevederi ale Codului Electoral, sancționează radiodifuzorii care nu au admis derogări de la legislația electorală și ignoră cazurile când unii radiodifuzori au admis realmente încălcarea legii, difuzând pe 4 septembrie spoturi de agitație electorală.

Pornind de la cele exprimate mai sus, Coaliția solicită CCA să-și anuleze decizia din 15 septembrie 2010 de a sancționa IPNA Teleradio-Moldova și PublikaTV, exprimându-și convingerea că atare decizii sunt periculoase pentru încetățenirea în Republica Moldova a valorilor democratice care trebuie să stea la temelia desfășurării oricărui proces electoral.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte îndeamnă întreaga societate, clasa politică, mass-media să ia atitudine și să îngrădească orice tentativă de a limita dreptul fundamental al cetățeanului de a fi informat și dreptul instituțiilor mediatice de a informa. Astfel vom contribui la însănătoșirea climatului social, în care alegerile să se desfășoare cu adevărat liber și corect.

Consiliul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte