Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte / Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare pentru postul de Asistent de Proiect

This content is available only in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Profilul organizației:

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte (www.alegeliber.md) este o uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale care au drept scop să contribuie la dezvoltarea democraţiei și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în Republica Moldova. Coaliţia este condusă de către un Consiliu compus din 9 membri, asistat de către Secretariat (organul executiv al Coaliţiei). Activitățile Coaliției sunt neangajate politic și includ programe orientate spre:

 • observarea procesului electoral pe termen lung / scurt;
 • monitorizarea comportamentului mass-media în reflectarea alegerilor;
 • educație civică și electorală;

Activitatea Secretariatului Coaliției este asigurată de către Asociația Promo-LEX. Misiunea Asociaţiei Promo-LEX (www.promolex.md) este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societăţii Civile. Asociația Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică, nonprofit şi deţine Certificat de Utilitate Publică. Asociaţia Promo-LEX îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Asociaţia Promo-LEX a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 19 iulie 2002.

Pe parcursul anului 2014 Asociația Promo-LEX va implementa în beneficiul Secretariatului Coaliției proiectul “Susținerea Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte în promovarea principiilor alegerilor libere și corecte”. Proiectul este susținut financiar de către Fundația Est-Europeană. Obiectivul general al proiectului este promovarea principiilor alegerilor libere și corecte în Republica Moldova pe parcursul anului 2014.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea instituțională a Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte
 • Consolidarea capacităților Coaliției de promovare a alegerilor libere și corecte pe parcursul perioadei pre-electorale și electorale

Denumirea postului: Asistent de proiect

Scopul postului: Asistentul de proiect va asista directorul de proiect/Secretarul Coaliției în implementarea activităţilor proiectului precum și în gestionarea activităților Secretariatului.

Atribuții și responsabilități:

 1. Acordă suport în comunicarea cu membrii Coaliției, donatori, parteneri, instituţii de stat etc.;
 2. Coordonează agenda şedinţelor Coaliţiei şi a altor evenimente, realizează procesele verbale;
 3. Participă la elaborarea instrumentelor de lucru necesare pentru implementarea activităților;
 4. Participă la implementarea activităților prevăzute în proiect;
 5. Coordonează aspectele tehnice ale activităţilor proiectului și oferă suport în domeniul secretariatului (menţinerea în ordine a documentelor interne, traducerea textelor, contractarea experţilor / prestatorilor de servicii etc.);
 6. Participă la elaborarea și redactarea comunicatelor de presă, declarațiilor și a altor produse destinate comunicării externe;
 7. Participă la administrarea paginii web a Coaliției prin plasarea informaţiei relevante despre proiect; menține informația relevanță pentru proiect pe suport electronic şi de hârtie;
 8. Colectează informaţii despre progresul activităţilor proiectului şi participă la activitatea de raportare intermediară și finală;
 9. Alte responsabilităţi relevante.

Cerințe de ocupare a postului:

 • Educație: Studii superioare în domeniul științelor politice, științe sociale sau umanitare, drept sau alte domenii relevante;
 • Experiență:
 • Cel puţin 2 ani de experienţă de lucru, preferabil în domeniul administrării proiectelor din domeniul electoral sau drepturile omului și promovarea democrației;
 • Experienţă de lucru de cel puțin un an în cadrul organizaţiilor donatoare naţionale sau internaţionale, organizaţiilor necomerciale;
 • Competențe și Abilități:
 • Cunoaşterea la nivel avansat a limbilor engleză, română şi rusă;
 • Abilităţi de utilizare a computerului, copiatorului, fax, (MS Office, Internet).
 • Abilităţi excelente de interacţiune şi comunicare;
 • Abilităţi de lucru în echipă și individual;
 • Responsabilitate;

Cerințe și/sau condiții specifice:

 • NON-PARTISANAT POLITIC (candidatul nu poate fi membru/activist al vre-unui partid politic/mișcare social-politică).
 • Abordare diplomatică în timpul interacţiunii cu membrii Coaliției, organizațiile donatoare, partidele politice, instituţiile de stat etc.;
 • Integritate și discreţie profesională;

Data estimată a angajării: sfârșitul lunii ianuarie 2014

Perioada planificată de ocupare: Ianuarie 2014 – Decembrie 2014

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați (dosarul): Candidaţii vor prezenta dosarul de aplicare care va conţine următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae (CV);
 2. Scrisoare de motivare;
 3. Indicați în scrisoarea de motivare datele de contact a două persoane de referință (foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele Dvs. etc.) care vor putea oferi recomandări în susținerea candidaturii Dvs.

Dosarul de aplicare trebuie completat în limba română sau engleză şi expediat prin email la adresa info@alegeliber.md cu mențiunea “Pentru poziția de Asistent de Proiect”.

Data limita si datele de contact pentru depunerea dosarelor candidaților: 17 ianuarie 2014 ora 18:00 (ora locală).

Persoana de contact: Nicolae Panfil, Secretarul Coaliției – tel. 079381842 sau e-mail: info@alegeliber.md

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în proba scrisă și intervievarea persoanelor pre-selectate. Vor fi invitate la interviu doar persoanele pre-selectate.