ORGANIZAȚIILE MEMBRE CALC AU PARTICIPAT LA AUDIERILE PUBLICE PE MARGINEA PROIECTULUI CODULUI ELECTORAL

Astăzi, 26 iulie 2022, Comisia juridică, numiri și imunități a organizat audieri publice pe marginea proiectului Codului electoral al Republicii Moldova. Scopul proiectului de lege urmărește să perfecționeze procedurile electorale, inclusiv prin soluționarea deficiențelor și carențelor legislative indicate de Curtea Constituțională în adresele sale, înlăturarea ambiguităților și contradicțiilor între Codul electoral şi alte legi, dar și implementarea recomandărilor formulate în rapoartele misiunilor naționale și internaționale de observare a alegerilor. Modificările la proiectul Codului electoral își propun să contribuie la optimizarea procedurilor electorale, în spiritul bunelor practici în materie electorală și în corespundere cu propunerile înaintate de organizațiile specializate în domeniul electoral.

La audieri, organizațiile membre ale Coaliției civice pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC), Asociația ADEPT, Asociația Promo-LEX și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) au prezentat o serie de recomandări și amendamente la proiectul Codului electoral, menite să contribuie la eficientizarea procedurilor electorale.

Igor Boțan, Directorul executiv ADEPT, a menționat că ADEPT deține secretariatul CALC, entitate care susține efortul Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a elabora un nou proiect de cod electoral: “CALC pornește de la premisa că Codul electoral este un document cu multe sensibilități de aceea trebuie să ne concentrăm asupra lucrurilor sensibile, iar scopul final este să avem un document care va avea cea mai largă susținere între forțele politice și cetățeni. CALC va complila propunerile membrilor și va expedia propunerile către Parlament”.

Nicolae Panfil, reprezentant Promo-LEX, a subliniat câteva amendamente la proiectul codului, printre care tipărirea buletinelor de vot nu doar în limba română, excluderea competenței Consiliului Electoral de Circumscripție Electorală (CECE) de confirma/infirma printr-o hotărâre legalitatea alegerilor, acreditarea observatorilor de către partidele politice, etc. Mihai Mogîldea, reprezentant IPRE, a precizat cât de importantă este facilitarea dreptului de vot în diasporă și necesitatea introducerii metodei alternative de vot, rolul și efortul CALC în grupul de lucru care a elaborat conceptul votului prin internet.

Proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral a fost supus consultărilor publice, cu participarea deputaților în Parlament, conducerea Comisiei Electorale Centrale, reprezentanți ai partidelor politice și ai societății civile.

După examinarea în comisiile permanente, proiectul Codului electoral va fi propus spre aprobare în plenul Parlamentului, în prima lectură. Ulterior, acesta va fi transmis spre expertizare Comisiei de la Veneția și OSCE/ODIHR.