Prezentrea studiului “Evaluarea politicilor de tineret prin prisma programelor electorale”

Raportul privind “Evaluarea politicilor de tineret prin prisma programelor electorale” este un produs realizat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) în comun cu Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte(CALC). Evaluarea programelor politice prin prisma domeniului de tineret reprezintă un exercițiu complex, prin care Consiliul National al Tineretului din Moldova își dorește să analizeze atât angajamentele politice asumate în procesul electoral ale partidelor care au ajuns în Parlament la alegerile naționale din 2010, cât și contribuția fiecărei părți în realizarea obiectivelor planificate. Scopul final al acestui document constă în integrarea principiilor și obiectivelor pivot ale sectorului de tineret în programele electorale ale partidelor politice, în așa fel încât sectorul de tineret din Republica Moldova să fie perceput drept unul prioritar, care necesită investiții consolidate a tuturor factorilor politici și decizionali.

În urma alegerilor din 28 noiembrie 2010, patru concurenți electorali – Partidul Comuniștilor (39.34% voturi), Partidul Liberal Democrat (29.42%), Partidul Democrat (12.70%) și Partidul Liberal (9.96%) — au depășit pragul electoral, urmând să fie reprezentați în Parlamentul de legislatura a XIX-a. Autorii studiului au analizat aprofundat programele electorale ale partidelor politice învingătoare la alegerile Parlamentare din 2010, la fel și documentele de intervenție a Guvernului pentru perioada anilor 2010-2014, în așa mod încât toate promisiunile sectoriale asociate domeniului de tineret să fie comparate cu rezultatele obținute în acest sens. Pornind de la premisa potrivit căreia politicile de tineret poartă un caracter cros-sectorial, fiind preponderent asociat atât în domeniului social, sport, cultură, educațional, cât și economic, autorii studiului au stabilit principalele domenii de asociere a obiectivelor electorale cu prioritățile naționale stipulate în Strategia Națională a Tineretului 2009-2013*. Programele electorale ale celor patru partide stabilesc 30 de acțiuni/obiective adresate în mod particular sectorului de tineret: (i) Asigurarea accesului tinerilor la educație și informare – 11 obiective; (ii) Dezvoltarea serviciilor de sănătate și protecție socială a tinerilor – 17 obiective; (iii) Asigurarea oportunităților economice pentru tineri – 8 obiective și (iv) Participarea tinerilor la viața publică și promovarea cetățeniei active – 6 obiective. Setul de activități planificate nu neapărat corespund în mod proporțional cu domeniile de dezvoltare a politicilor de tineret. Anumite domenii au influențat mai mult programele politice, astfel încât au un număr mai sporit de obiective/ acțiuni în domeniul tineret, respectiv majoritatea intervențiilor sunt planificate ca fiind educaționale sau de sănătate și mai puțin participare sau oportunități economice pentru tineri. La fel, din totalul angajamentelor asumate la alegerile din 2010, cele ce vizează dezvoltarea sectorului de tineret prin prisma domeniilor de educație și de sănătate reprezintă majoritatea obiectivelor cu aproximativ 67 la sută, iar restul obiectivelor sunt axate pe participarea tinerilor/cetățenie activă, cât și oportunități economice.

Din totalul obiectivelor de tineret menționate de către partidele politice, doar 7 au fost realizate în totalitate, 26 realizate parțial și 19 din angajamentele asumate nu au fost realizate.

În concluzie, procesul de dezagregare a datelor pe cele patru domenii pivot luate de către experți în calitate de punte reper, a fost identificat faptul că: dintre cele 7 obiective realizate, 5 sunt din domeniul educației tinerilor, și câte un obiectiv din domeniul sănătății și protecției sociale a tinerilor și oportunități economice pentru tineri. Nici unui obiectiv din domeniul privind participare a tinerilor și cetățenia activă nu i s-a putut atribui calificativul “realizat”.

* Cu excepția ultimei priorități strategice “Dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul tineret” care se referă mai mult la
competențele instituționale ale Ministerului Tineretului și Sportului.

Policy brief Political Programs on Youth
Filename : policy-brief-political-programs-on-youth.pdf (1 Mo)
Legendă :