Promo-LEX a lansat al treilea Raport de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare 2014: Concurenții electorali nu declară cheltuielile reale suportate în campanie

Asociația Promo-LEX a lansat la 6 noiembrie Raportul nr. 3 al Efortului de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 30 noiembrie 2014. Documentul cuprinde atât constatări generalizate cu caracter electoral transmise de către observatorii din teritoriu în perioada 16 octombrie – 5 noiembrie 2014, cât și aspecte de finanțare a campaniei electorale. Analiza finanțării campaniei electorale este realizată pe baza rapoartelor financiare ale partidelor, prezentate la CEC începând cu data de 10 octombrie 2014 suprapuse şi comparate cu constatările observatorilor din teritoriu.

Autoritățile administrației publice centrale și locale au depus eforturi considerabile pentru a reduce numărul de alegători care nu dispun de buletine de identitate. În perioada monitorizată, CEC a avut un regim de lucru foarte intens a înregistrat încă 5 concurenți electorali și a respins cererea de înregistrare a unui potențial candidat independent. La fel, CEC a analizat și s-a expus asupra la 14 contestații depuse de concurenți, a acreditat 1482 observatori internaționali și naționali, din care 1321 din partea Efortului de Monitorizare Promo-LEX.

„Observatorii Promo-LEX salută inițiativa concurenților electorali care desfășoară o campanie activă și cu diverse activități de agitație electorală. Astfel, concurenții electorali au utilizat tradiționalele întâlniri cu alegătorii, concerte electorale, distribuirea publicității promoționale, publicitatea stradală și în mass-media drept instrumente de agitație electorală. Pe de altă parte am asistat la lansări de campanii electorale la nivel național și local, organizarea activităților sportive, amplasarea corturilor de agitație electorală, se arată în raport.

Totodată observatorii Promo-LEX semnalează cu îngrijorare existenta următoarelor tendințe cu privire la finanțarea campaniei electorale:

 • 743 cetățeni au contribuit la fondurile de campanie cu suma totală de 29195000 lei;
 • nici un concurent electoral nu a raportat săptămânal veniturile în publicații de circulație republicană;
 • doar un concurent electoral (PCRM) a virat în fondul electoral mijloace din contul partidului;
 • trei din 15 concurenți electorali (PL, PFP, PDA) au prezentat rapoarte financiare cu zero venituri și cheltuieli;
 • 85,2% din cheltuieli au fost alocate pentru publicitate și circa 13% pentru cheltuieli de transport;
 • doar 3 din 15 concurenți electorali (PP „Patria”, PSRM și MPA) au reflectat în rapoartele financiare cheltuieli de transport;
 • nici un concurent electoral nu a raportat cheltuielile în ceea ce privește locațiunea încăperilor, retribuirea muncii, recompense și serviciile de întreținere a sediilor permanente chiar dacă observatorii Promo-LEX din teritoriu constată utilizarea a cel puțin 226 sedii;
 • plafonul de 55 mln lei stabilit de către CEC nu a fost atins de nici un concurent electoral. Un singur concurent a atins 18,47% din maximul fixat de CEC.

La fel, Efortul de Monitorizare Promo-LEX sesizează existența următoarelor deficiențe ale procesului electoral:

 • anumite deficiențe în funcționarea și veridicitatea datelor Registrului de stat al alegătorilor precum și a nivelului de profesionalism a persoanelor din teritoriu responsabile de gestionarea acestuia;
 • încălcarea prevederilor legale privind raportarea CCA către CEC, precum și reglementarea insuficientă de către CCA a modalității de utilizare a timpilor de antenă gratuit la radiodifuzorii publici și naționali;
 • nerespectarea reglementărilor privind afișajul electoral, precum și neimplicarea a cel puțin 419 APL în gestionarea situației cu privire la afișajul electoral prin eșecul de a stabili locurile în care afișajul urmează a fi amplasat sau amenajarea spațiilor corespunzătoare;
 • acordarea de spații pentru întâlniri în lipsa unor decizii emise de APL în acest sens;
 • organizarea de campanii electorale instigatoare și denigratoare;
 • oferirea de cadouri electorale și utilizarea resurselor administrative;
 • producerea a cel puțin 8 incidente electorale

În ceea ce privește reflectarea campaniei electorale în mass-media, Efortul de Monitorizare Promo-LEX menționează că doar patru dintre concurenții electorali sunt predominant subiectul articolelor preluate de instituțiile de presă locale și regionale.

Efortul de monitorizare realizat de Promo-LEX este neutru și echidistant față de concurenții electorali, nu este un organ de anchetă și nu își asumă obligația expresă de a proba constatările observatorilor.

Monitorizarea Alegerilor Parlamentare din 30 noiembrie 2014 este desfășurată de către Asociația Promo-LEX în cadrul Programului de Monitorizare a Proceselor Democratice. Efortul de monitorizare se încadrează în activitățile desfășurate de societatea civilă sub egida Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte.

Efortul de Monitorizare a Alegerilor Parlamentare din 30 noiembrie 2014 beneficiază de asistența tehnică din partea National Democratic Institute for International Affairs (NDI) și este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), National Endowment for Democracy (NED), Consiliul Europei precum și Fundația Stefan Batory din resursele oferite de Fondul Solidaritate în cadrul Programului “Sprijin pentru Democrație” al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone.

Opiniile exprimate în raport aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorilor.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați:
Galina Sanduța, Ofițer de Presă Efort de Monitorizare Promo-LEX
Telefon: 069 95 82 89,  Email: galina.sanduta@promolex.md