Promo-LEX: Actorii procesului electoral au discutat despre rolul observatorilor independenți în campanie electorală

La 15 iunie 2012 a avut loc Masa Rotundă „Rolul observatorilor în procesul electoral. Importanţa codurilor de conduită”. Evenimentul a fost organizat de către Asociația Promo-LEX în parteneriat cu European Exchange (Germania), sub egida Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte și în colaborarea Comisia Electorală Centrală.

Principalele subiecte abordate au vizat statutul și rolului observatorilor independenți în cadrul procesului electoral, dificultățile legate de tehnicile de acreditare a observatorilor și importanța codurilor de conduită. De asemenea, au fost prezentate și dezbătute principalele concluzii și recomandări elaborate de către observatorii naționali în cadrul scrutinelor din 2009-2011.

Prezenți la eveniment Ion Manole, Directorul executiv al Asociației Promo-LEX și Dr. Iurie Ciocan, Președintele Comisiei Electorale Centrale au subliniat importanța comunicării continue dintre autoritățile electorale și societatea civilă nu doar în timpul campaniilor electorale, dar și în perioadele dintre alegeri. Dr. Iurie Ciocan, Președintele CEC, a declarat: „Apreciem pozitiv colaborarea dintre Comisia Electorală Centrală și societatea civilă, organizațiile neguvernamentale în general și aș remarca rolul Promo-LEX în acest domeniu. Au apărut la CEC ca un ONG cu câțiva observatori, preponderent din stânga Nistrului, ulterior au reușit prin performanțele sale să crească la mii de observatori pe întreg teritoriul țării”.

Referindu-se la rolul observatorilor independenți Pavel Postica, Directorul Programului Monitorizare Procese Democratice al Asociației Promo-LEX, a menționat: „Rolul principal al acestora este de a preveni anumite încălcări, să minimalizeze efectul negativ al abaterilor constatate și să depună efort pentru schimbarea prevederilor legale ce împiedică desfășurarea corectă a alegerilor. Prin aceasta dau un plus de credibilitate întregului proces”.

Secretarul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, Nicolae Panfil, a prezentat cele mai frecvente recomandări întâlnite în rapoartele elaborate de către observatorii independenți în cadrul ultimelor cinci scrutine electorale. Acestea au vizat domenii precum: informarea, educarea alegătorilor și asigurarea unui climat civilizat în campania electorală; instruirea membrilor organelor electorale de nivelul I și II; listele electorale și registrul electronic; instituirea unor standarde minime privind condițiile tehnice, amenajarea și asigurarea logistică a organelor electorale, finanțarea campaniilor electorale, a partidelor și concurenților electorali; revizuirea statutului observatorilor naționali.

De asemenea, în cadrul Mesei rotunde Promo-LEX a prezentat Declarația și Codul de Conduită pentru Observatorii Independenți ale Rețelei Globale a Observatorilor Naționali/ The Global Network of Domestic Election Monitors (GNDEM), care înglobează zece condiții fundamentale ce trebuie respectate de către cei ce se implică în observarea independentă a alegerilor. Participanții au fost invitați să subsemneze Declarația GNDEM și să aplice în practică prevederile Codului de conduită. Asociația Promo-LEX este membră a rețelei GNDEM din anul 2010.

La eveniment au participat reprezentanții autorităților electorale, societății civile, partidelor politice, dar și organizațiilor internaționale și ai misiunilor diplomatice.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova – consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale“, finanţat de către Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova prin intermediul programului „Actori non-statali și autoritățile locale în dezvoltare”.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Carolina Bondarciuc, Ofiţer de relaţii cu publicul
Tel: (22) 450024, GSM: 069637849, e-mail: pr@promolex.md