Promo-LEX: Ultimele săptămâni de campanie marcate de intimidări și huliganism electoral

Asociația Promo-LEX lansează cel de al treilea raport de monitorizare a campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 2011, raportul cuprinde perioada 5 iunie – 16 iunie 2010.

Potrivit observatorilor Promo-LEX campania a continuat cu aceeași intensitate și după primul tur de scrutin, activități electorale fiind raportate imediat după anunțarea rezultatelor oficiale. Administrația electorală își desfășoară activitatea cu abateri neînsemnate, iar mass media continuă să reflecte activ campania electorală, totuși îngrijorări prezintă cazurile izolate de violență și intimidare, utilizarea resurselor administrative și împărțirea de cadouri electorale.

În ceea ce privește prestația administrației electorale efortul de monitorizare a constatat că prevederile legislației electorale privind validarea alegerilor, în mare parte au fost respectate, chiar dacă observatorii au raportat şi excepţii legate de erori tehnice la cel puţin două secţii de votare. APL a manifestat comportament preponderent echilibrat şi a tins să creeze condiţii egale pentru toţi concurenţii electorali. Totuşi, efortul de monitorizare a observat un număr nesemnificativ de cazuri de folosire a funcţiei publice în scopuri de campanie electorală.

Observatorii salută neutralitatea membrilor organelor electorale şi o prestare conştientă a atribuţiilor funcţionale, precum şi schimbarea acelor membri a căror incompatibilitate s-a constatat în ziua scrutinului. Cu toate acestea, au fost sesizate cazuri izolate de refuz în eliberarea proceselor verbale către observatori. S-au raportat cazuri de interpretări neuniforme şi cunoaştere superficială a normelor legale ce ţin de transmiterea documentelor electorale, organizarea activității organelor electorale în perioada turului doi de scrutin, perfectarea listelor electorale pentru turul doi de scrutin. Continuă să fie alarmantă situaţia privind modificarea componenţei organelor electorale sub aspect de instruire calitativă a membrilor noi. Mai mulți membri ai organelor electorale au rămas dezamăgiţi de onorariul încasat pentru serviciul prestat.

Observatorii au constatat o campanie electorală dinamică. Pe de altă parte, continuă să îngrijoreze cazurile izolate de aplicare a violenţei şi intimidărilor (cel puţin 4 cazuri raportate), precum şi a numărului de cazuri de utilizare a resurselor administrative (cel puţin 4 cazuri raportate) şi a cadourilor în context electoral (cel puţin 9 cazuri raportate).

În context, Promo-LEX invită concurenţii electorali să fie mai activi în ce constă depunerea contestațiilor referitoare la orice abatere de la normele electorale și asigurarea acestora cu probe corespunzătoare a acestora fiind constatate respingerea a cel puţin 24 cereri din 56 depuse şi urmărite de observatori.
Efortul de monitorizare Promo-LEX menţionează implicarea continuă şi activă a presei locale și regionale în reflectarea campaniei electorale. În special rolul mass-media poate fi remarcat la prezentarea activităţii administrației electorale, a informațiilor despre concurenți şi educaţie civică privind turul doi de scrutin.

Efortul de monitorizare Promo-LEX reaminteşte că nu este un organ de anchetă şi nu are drept scop probarea constatărilor observate. Sursa exclusivă de elaborare a rapoartelor publice a efortului de monitorizare au servit cele circa 400 de rapoarte standardizate prezentate de către observatori. Rapoartele date au fost întocmite în baza observării directe, întâlnirilor cu interlocutorii şi consultarea documentelor oficiale.

Varianta integrală a raportului poate fi găsită mai jos.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Carolina Bondarciuc, Ofiţer de relaţii cu publicul
Tel: (22) 450024, GSM: 069637849, e-mail: pr@promolex.md