Secţii de votare din afara ţării asediate de alegători

Chişinău, Moldova, 28 noiembrie 2010 – potrivit informaţiilor preliminare privind mersul votării peste hotare la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, în cele 25 de secţii monitorizate de observatorii Fundaţiei Est-Europene (FEE) se atestă o participare sporită la votare a cetăţenilor Republicii Moldova.

Localurile secţiilor de votare au fost deschise la ora 7.00, birourile electorale sunt completate, dar o parte din membri s-au prezentat cu întârziere. Pentru a vota, marea majoritate a alegătorilor sunt incluşi pe liste suplimentare.

În câteva secţii de votare din Italia (Padova, Roma, Treviso, Bologna), Belgia (Bruxelles), Federaţia Rusă (Moscova) s-a atestat aglomeraţie, alegătorii au stat la rând în pofida condiţiilor climaterice dificile.

Un caz excepţional s-a înregistrat în Moscova, Federaţia Rusă, la orele 18.55 (ora locală) s-au epuizat buletinele de vot, biroul electoral a notificat CEC şi a decis, împreună cu alegătorii prezenţi, să permită votarea pe foi A4, ştampilate de biroul electoral, pe care alegătorii indică singuri cui dau votul, iar foile respective se vor introduce într-o urnă specială. Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în Franţa, la secţia de votare din Paris, unde de asemenea s-a recurs la votarea pe foi simple. Membrii CEC declară că legalitatea procedurii urmează a fi apreciată ulterior, dar art.57 alin.(1) lit.b) din Codul electoral stabileşte expres că se declară nevalabile buletinele care sunt „de alt model decât cel stabilit”.

Până la ora 20.00 (ora Moldovei), în cele 25 secţii de vot monitorizate de observatorii Fundaţiei Est-Europene, au votat circa 33 mii persoane. În câteva secţii urnele de vot s-au umplut înainte de vreme şi este utilizată încă o urnă suplimentară.

Îngrijorările principale ţin de epuizarea numărului de buletine la secţia de votare din Moscova şi Paris, precum şi riscul epuizării buletinelor la câteva secţii de votare din Italia (Parma, Padova).

Raportul preliminar de monitorizare a votării peste hotare va fi prezentat pe 29 noiembrie 2010, ora 15.30, la Agenţia INFOTAG.

Desfăşurarea alegerilor parlamentare la 25 secţii de votare de peste hotare este monitorizată de 44 de observatori ai Fundaţiei Est-Europene: Italia (10 secţii); România (5); Federaţia Rusă (2); Canada (2); câte 1: în Belgia, Spania, SUA, Irlanda, Franţa, Portugalia.

Observarea peste hotare este realizată de Fundaţia Est-Europeană şi a fost posibilă grație suportului financiar oferit de Ministerul Federal de Externe al Germaniei prin Misiunea OSCE în Republica Moldova şi este co-finanţată de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida).

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Petru Culeac, Coordonator de programe prin e-mail: petru.culeac@eef.md sau la telefon: +373 68716592.