A P E L privind necesitatea includerii pe agenda de lucru a sesiunii extraordinare a Parlamentului a subiectului ce ţine de desemnarea membrilor Comisiei Electorale Centrale şi confirmarea componenţei nominale a acesteia

Promo-LEX, asociaţie apolitică şi neguvernamentală, care are misiunea de a promova democraţia şi drepturile omului, face apel către Parlamentul Republicii Moldova şi Preşedintele interimar al ţării să desemneze de urgenţă membrii Comisiei Electorale Centrale şi să confirme componenţa nominală a acesteia.

Promo-LEX reaminteşte organelor menţionate, precum şi opiniei publice despre faptul că în conformitate cu prevederile art.1 Cod Electoral, Comisia Electorală Centrală este o comisie înfiinţată pentru realizarea politicii electorale în scopul bunei desfăşurări a alegerilor, care activează continuu în condiţiile Codului Electoral. Totodată, prin Hotărîrea Parlamentului nr.290 din 11 noiembrie 2005, a fost confirmată componenţa nominală a Comisiei Electorale Centrale (BUŞULEAC Mihai, CIOCAN Iurie, GAFTON Vasile, GÎRBU Nicolae, KOSTEŢKI Victor, LAPTI Renata, ŞTIRBU Eugeniu, MIDRIGAN Pavel, VIZANT Valentin). Pe această cale ţinem să mulţumim membrilor actuali ai CEC pentru prestaţia în funcţiile deţinute.

În conformitate cu prevederile alin.6 art.17 Cod Electoral, mandatul Comisiei Electorale Centrale este de 5 ani. În cazul în care mandatul Comisiei Electorale Centrale expiră în cursul perioadei electorale, mandatul se prelungeşte de drept pînă la finele acestei perioade şi intrarea ulterioară în funcţie a noilor membri, dar cu cel mult 90 de zile. Dat fiind faptul că mandatul Comisiei Electorale Centrale expira în timpul perioadei electorale, el a fost prelungit de drept în conformitate cu normele legale enunţate. La 24 decembrie 2010, Curtea Constituţională a validat rezultatele alegerilor, astfel fiind finisată şi perioada electorală. De drept mandatul Comisiei Electorale Centrale a expirat la 24 decembrie 2010, dar poate fi prelungit maxim pînă la 11 februarie 2011.

Ţinînd cont de situaţia existentă la momentul de faţă, precum şi pentru asigurarea activităţii continue a Comisiei Electorale Centrale, Asociaţia Promo-LEX, face apel către Parlamentul Republicii Moldova, Preşedintele interimar al ţării şi partidele politice reprezentate în Parlament:

  • Să includă pe agenda de lucru a sesiunii extraordinare a Parlamentului subiectul ce ţine de desemnare a membrilor Comisiei Electorale Centrale şi confirmare a componenţei nominale a acesteia;
  • Să desemneze în calitate de membri a Comisiei Electorale Centrale persoane cu experienţă în domeniul electoral şi care au o reputaţie ireproşabilă şi aptitudini pentru exercitarea activităţilor electorale;
  • Să ţină cont la desemnarea şi confirmarea componenţei nominale a Comisiei Electorale Centrale de principiul continuităţii, analizînd posibilitatea reconfirmării membrilor actuali ai CEC, care şi-au exercitat conştiincios mandatul şi nu au pierdut încrederea partidului politic sau organului care i-a desemnat.

Asociaţia Promo-LEX este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, axată pe promovarea valorilor democratice şi a standardelor internaţional recunoscute în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. Echipa Promo-LEX este formată din tineri activişti pentru drepturile omului care luptă pentru o schimbare în cadrul societăţii moldoveneşti, pentru promovarea democraţiei şi împotriva încălcărilor drepturilor omului în Republica Moldova. Asociaţia Promo-LEX este membru al Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Ion Manole, Preşedinte, Asociaţia Promo-LEX: Tel: (22) 492684, GSM: 069070800, e-mail: info@promolex.md.