ADRESARE CĂTRE CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

ADRESARE CĂTRE CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI

Chişinău, 15 iunie 2009. Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009” solicită Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) să prezinte rezultatele monitorizării, concluziile și eventualele măsuri luate de CCA în legătură cu difuzarea filmului documentar ”Atac asupra Moldovei” de către mai multe posturi TV (NIT, N4, Prime, EuTV, Moldova 1) în perioada 5 – 14 iunie 2009.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – “Coaliția 2009” atenționează Consiliul Coordonator al Audiovizualului asupra faptului că prezentarea publică a acestui documentar a trezit deja mari controverse în societate și riscă să alimenteze ura socială și națională între diferite categorii de cetățeni. Aceste controverse crează din start condiţii inechitabile pentru concurenţii electorali în preajma campaniei electorale anticipate, fapt ce contravine standardelor privind alegerile libere şi corecte și riscă să alimenteze negativ opinia publică din Republica Moldova.

În acest context, pornind de la cadrul legal al Republicii Moldova, în special de la prevederile Codului Audiovizualului și practicile internaționale în domeniul audiovizualului, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – “Coaliția 2009” a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în limita statului și a competențelor sale, să stabilească dacă prin difuzarea integrală sau parțială a filmului respectiv, radiodifuzorii menționați mai sus:

– au asigurat dreptul la informare completă, obiectivă şi veridică a consumatorului de programe precum și dreptul la libera formare a opiniilor;
– au asigurat pluralismul politic şi social, respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului ;
– au acordat timpi de antenă egali pentru propagarea ideilor partidelor politice vizate în film astfel încât să nu fie favorizat un anume partid prin exprimarea unor poziții unilaterale;
– au admis incitarea la ură pe considerente de naţionalitate ;
– au pus în pericol, datorită scenelor violente și a limbajului licenţios, dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor (de remarcat că acest film a fost difuzat la ore în care minorii îl puteau viziona);
– au respectat Codul de Conduită al Radiodifuzorilor.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – “Coaliția 2009” a mai solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în cazul în care va constata abateri de la legislația în vigoare, să ia măsurile de rigoare pentru a nu admite difuzarea acestui film în timpul campaniei electorale anticipate de către radiodifuzorii vizați precum și să garanteze respectarea prezumției nevinovăției în cadrul materialelor difuzate la aceste posturi TV.

Găsiţi anexat textul adresării trimise în atenţia Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova. (PDF)

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi: Nicolae Panfil, Secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte- „Coaliţia 2009”, la tel.: (373 22) 23 53 43 / ext. 108 sau prin e-mail: info@alegeliber.md.