ADUNAREA MEMBRILOR COALIȚIEI CIVICE PENTRU ALEGERI LIBERE ȘI CORECTE (CALC) FACE TOTALURILE PENTRU ANUL 2021

Pe 24 martie 2022, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) a desfășurat în format online Adunarea membrilor săi. La eveniment au participat 14 organizații necomerciale din cele 36 care au subscris principiilor stipulate de Carta pentru Alegeri Libere și Corecte.

La deschiderea evenimentului, Pavel Postică, Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC) a mulțumit membrilor CALC pentru parteneriatul dintre CEC și CALC exprimat prin activități comune, în spiritul promovării democrației, alegerilor libere, corecte și incluzive. La fel, vicepreședintele CEC a apreciat implicarea membrilor CALC în procesul de consultare a propunerilor CEC de modificare a legislației electorale și conexe. “Sper ca împreună să se ajungă la dezideratul ca în toamna 2022 să existe un proiect de lege de modificare a legislației electorale și conexe”, a adăugat vicepreședintele CEC.

Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, Monitorizare şi Evaluare din cadrul Fundației Est-Europene (FEE) a menționat  după 17 ani de la crearea CALC în 2005,  asistăm la o dinamizare și permanentizare a activității Coaliției, și la o lărgire a mandatului CALC cu extinderea activității asupra incluziunii persoanelor defavorizate în procesul electoral, monitorizarea finanțării campaniei electorale și a partidelor politice. A reiterat că FEE a fost în permanență alături de membrii CALC în eforturile lor de promovare a alegerilor libere și corecte și consideră că este important ca Adunarea membrilor CALC să se concentreze pe trasarea obiectivelor strategice pentru următoarea perioadă.

În cadrul evenimentului, secretarul Coaliției, Elena Prohnițchi a prezentat Raportul de activitate al Secretariatului Coaliției 2021, accentuând realizările obținute și aspectele problematice întâmpinate pe parcursul anului trecut. Printre realizările CALC din 2021 s-au numărat: aderarea a  trei noi membri în componența CALC, menținerea activă a paginilor de comunicare CALC, informarea părților interesate despre mersul procesului electoral(discuții/briefing cu partenerii de dezvoltare), multe activități de advocacy la nivel național și internațional pentru îmbunătățirea cadrului legal privind constituirea secțiilor de votare peste hotare și buna organizare a procesului de vot  pentru alegerile parlamentare anticipare din 2021 (apeluri publice), observarea alegerilor parlamentare anticipate și a alegerilor în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, implementarea campaniilor de educație civică și informare a alegătorilor. Suplimentar, Cristina Berlinschii, coordonatoare pe comunicare CALC, a prezentat opiniile  membrilor CALC față de modul în care a activat Coaliția în anul 2021, colectate din timp în baza unui chestionar de evaluare a activității CALC.

O sesiune aparte a fost dedicată prezentării de către membrii CALC a inițiativelor lansate în 2021 și aflate în desfășurare în  anul 2022, dar și împărtășirea lecțiilor învățate în urma activităților realizate pe durata proceselor electorale din 2021, printre care:

  • implicarea organizațiilor CALC în procesul de perfecționare a legislației electorale și conexe,
  • activitatea CALC în cadrul grupului de lucru interinstituțional pentru elaborarea conceptului și planului de acțiuni privind digitalizarea procesului electoral,
  • sporirea accesibilității procesului electoral prin intermediul campaniei „Acces egal pentru toți în secțiile de votare,
  • particularitățile procesului de observare a alegerilor în UTA Găgăuzia.

Membrii Coaliției au făcut și un schimb de opinii despre obiectivele pe care ar trebui să se concentreze Coaliția în anul 2022. Discuțiile au fost moderate de Sorina Macrinici de la CRJM. Participanții/-tele la evenimentul online au venit cu mai multe propuneri privind activitatea viitoare a Coaliției: participarea în procesul de modificare a legislației electorale și conexe, monitorizarea elaborării și implementării instrumentelor alternative de vot (votul prin internet), promovarea incluziunii în alegeri, informarea și educația civică, monitorizarea transparenței finanțării partidelor politice și consolidarea capacității membrilor CALC.

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte (CALC) este o entitate permanentă, benevolă, constituită din 36 organizații necomerciale din Republica Moldova. Misiunea Coaliţiei este de a contribui la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova prin promovarea și desfăşurarea alegerilor libere şi corecte în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și a instituțiilor specializate afiliate acestuia. Coaliţia este condusă de către un Consiliu asistat de Secretariatul Coaliției, care împreună facilitează participarea cât mai largă în realizarea misiunii Coaliţiei, a ONG-urilor din Republica Moldova, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local.

Agenda evenimentului:Agenda Adunare membrii-CALC_24.03.22

Prezentarea totalurilor CALC pentru 2021: Raport de activitate CALC 2022

 

Raport de activitate CALC 2022
Filename : raport-de-activitate-calc-2022.pptx (3 Mo)
Legendă :
Agenda Adunare membrii-CALC_24.03.22
Filename : agenda-adunare-membrii-calc_24-03-22.pdf (199 Ko)
Legendă :