ALEGERI INCORECTE ŞI PARŢIAL LIBERE

COMUNICAT DE PRESĂ

ALEGERI INCORECTE ŞI PARŢIAL LIBERE

Proces electoral viciat înaintea votării

Având în vedere principiile care stau la baza unor alegeri libere şi corecte şi anume:

− asigurarea unui climat de campanie nemarcat de violenţe;
− lipsa tentativelor de intimidare sau împiedicare a candidaţilor de a-şi prezenta programele politice;
− egalitatea şanselor candidaţilor electorali, care impune printre altele o atitudine neutră din partea
autorităţilor de stat în ceea ce priveşte campania electorală;
− asigurarea dreptului de a vota tuturor cetăţenilor;
− accesul nediscriminatoriu la mass-media al concurenţilor electorali şi reflectarea neutră a alegerilor
de către mijloacele de informare în masă, în special de media publică;
− libertatea mass-media;
− libertatea alegătorilor de a-şi forma o opinie;
− acurateţea listelor electorale;
− separarea clară între partid şi stat, care nu ar permite, printre altele, utilizarea de către cei aflaţi la
guvernare a resurselor publice în interese de partid în cadrul campaniilor electorale, cu excepţia
cazurilor prevăzute de lege;


(conform Codului bunelor practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia pentru democraţie prin drept a Consiliului Europei, adoptat în 2002 şi Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei pentru dimensiunea umană a OSCE din 29 iunie 1990, la care Republica Moldova a aderat la 10 decembrie 1991)

Coaliţia civică pentru alegeri libere şi corecte „Coaliţia 2009” consideră că alegerile parlamentare din Republica Moldova din data de 5 aprilie 2009 – NU au fost corecte şi, luând în considerare în special situaţia alegătorilor din Transnistria – NU au fost libere în totalitate, datorită neîndeplinirii standardelor internaţionale menţionate mai sus.

Campania electorală în alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor în cadrul Parlamentului Republicii Moldova a fost marcată de multiple încălcări ale legislaţiei electorale: utilizarea resurselor publice (cel puţin 41 de cazuri dovedite) şi presiuni şi influenţe asupra concurenţilor electorali (cel puţin 21 de cazuri dovedite) şi a alegătorilor (cel puţin 33 de cazuri dovedite).

Posturile publice cu acoperire naţională Moldova 1 şi Radio Moldova au favorizat preponderent partidul de guvernământ în buletinele de ştiri, care au fost transformate în instrumente de manipulare şi propagandă în beneficiul PCRM şi în detrimentul partidelor de opoziţie. Încălcări similare au fost înregistrate şi în cazul posturilor private NIT, N4, EU TV şi Antena C, limitând astfel posibilităţile tuturor concurenţilor electorali să îşi expună platformele şi punctele de vedere în diverse probleme. Astfel, putem conlcuziona că nu a fost asigurat pluralismul politic în timpul campaniei electorale.

„Coaliţia 2009” mai semnalează continuarea campaniei electorale în afara perioadei legale. În ziua de 4 aprilie 2009 mai multe televiziuni au reluat emisiuni în cadrul cărora se făcea agitaţie electorală în favoarea sau defavoarea unor concurenţi electorali: EUTV (9:30 – emisiunea Monitor, 21:40 – emisiunea Media Express), N4 (7:10 – emisiunea Obiectiv), NIT (7:30 – emisiunea Curier), PRO TV (7:30 – program de ştiri), TV 7 (7:30 – program de stiri). De asemenea, „Agenţia Informaţională de Stat MOLDPRES” a favorizat PCRM în ziua alegerilor, când a difuzat ştiri despre cum au votat Vladimir Voronin, Marian Lupu şi Zinaida Greceanîi – primele trei persoane pe lista PCRM. În acelaşi timp, MOLDPRES nu a transmis nicio ştire despre votul celorlalţi concurenţi electorali.

Potrivit datelor oficiale, preluate de CEC de la Serviciul de Grăniceri, 627 959 de moldoveni se află în mod constant peste hotare. Având în vedere faptul că numărul acestor cetăţeni constituie cel puţin 20% din totalul alegătorilor, „Coaliţia 2009” consideră că numărul de 33 de secţii dechise peste hotare au fost insuficiente pentru a le crea acestora condiţiile optime de exercitare a dreptului la vot. Coaliţia 2009 reaminteşte că în raportul final de monitorizare a alegerilor parlamentare din 2005, organizaţiile neguvernamentale au recomandat autorităţilor să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării dreptului la vot cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare în scrutinele viitoare.

În regiunea transnistreană a Republicii Moldova aceste nereguli au fost mult mai grave. Pentru aproximativ 10% dintre alegătorii moldoveni (cei din această regiune) nu a fost asigurate condiţii minime pentru exercitarea dreptului la vot de către autorităţi, lipsind cu desăvârşire orice fel de activităţi specifice campaniei electorale (dezbateri, întâlniri cu alegătorii, afişaj electoral). Alegătorii din regiune nu au fost informaţi de către autorităţile Republicii Moldova cu privire la secţiile de votare la care sunt arondaţi sau de faptul că se votează unde au reşedinţa, şi nu domiciliul. Un alt aspect deosebit de grav constă în numărul redus de secţii de votare dechise pentru alegătorii din regiunea Transnistreană comparativ cu numărul mult mai mare de
alegători.

„Coaliţia 2009” atrage atenţia asupra faptului că genul de nereguli semnalate la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 sunt similare celor menţionate în rapoartele din 2005 ale Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2005”, însă în cei patru ani autorităţile nu au întreprins eforturi pentru îmbunătăţirea acestei stări de fapt.

Lista rapoartele periodice, precum şi a comunicatelor de presă transmise de către „Coaliţia 2009” pe parcursul zilei votării pot fi accesate pe www.alegeliber.md.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
– Igor Boţan, Director executiv ADEPT, 079457283
– Petru Macovei, Director executiv API, 069170941
– Ion Manole, Preşedinte Promo Lex, 069070800
– Nadine Gogu, Director interimar CIJ, 069697879
– Alexandru Dorogan, Director APEL, 069117585
– Nicolae Panfil, Secretar „Coaliţia 2009”, 079381842

Chisinau, 7 aprilie 2009