COALIŢIA CIVICĂ PENTRU ALEGERI LIBERE ŞI CORECTE: ALEGERI INCORECTE ŞI PARŢIAL LIBERE

Chisinau, 30 iulie 2009. Reiterând principiile care stau la baza unor alegeri libere şi corecte , Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009” consideră că alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova din data de 29 iulie 2009, NU au fost corecte şi, luând în considerare în special situaţia alegătorilor din Transnistria şi a celor aflaţi peste hotare, şi a studenţilor – NU au fost libere în totalitate.

Alegerile au fost incorecte şi parţial libere deoarece:

– Nu a fost asigurat un climat de campanie nemarcat de violenţe, în campania electorală fiind înregistrate zeci de cazuri grave de intimidare a concurenţilor electorali;

– Au existat tentative de intimidare sau împiedicare a candidaţilor de a-şi prezenta programele politice, fiind înregistrate multiple situaţii în care întâlnirile unor concurenţi electorali cu

COALIŢIA CIVICĂ PENTRU ALEGERI LIBERE ŞI CORECTE: ALEGERI INCORECTE ŞI PARŢIAL LIBERE

Chisinau, 30 iulie 2009. Reiterând principiile care stau la baza unor alegeri libere şi corecte , Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009” consideră că alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova din data de 29 iulie 2009, NU au fost corecte şi, luând în considerare în special situaţia alegătorilor din Transnistria şi a celor aflaţi peste hotare, şi a studenţilor – NU au fost libere în totalitate.

Alegerile au fost incorecte şi parţial libere deoarece:

– Nu a fost asigurat un climat de campanie nemarcat de violenţe, în campania electorală fiind înregistrate zeci de cazuri grave de intimidare a concurenţilor electorali;

– Au existat tentative de intimidare sau împiedicare a candidaţilor de a-şi prezenta programele politice, fiind înregistrate multiple situaţii în care întâlnirile unor concurenţi electorali cu alegătorii au fost zădărnicite de persoane necunoscute, iar organele de forţă nu au luat atitudine în majoritatea cazurilor;

– Nu a fost respectat principiul egalităţii şanselor candidaţilor electorali, care impune printre altele o atitudine neutră din partea autorităţilor de stat în ceea ce priveşte campania electorală, fiind înregistrate multiple cazuri de tratament discriminatoriu faţă de unii concurenţi electorali,

– Nu a fost întrunit criteriul separării clare dintre partid şi stat (guvernarea centrală şi locală), fiind semnalate cel puţin 42 cazuri grave de utilizare a resurselor administrative şi multiple cazuri de oferire a cadourilor electorale;

– Nu a fost asigurat accesul nediscriminatoriu la mass-media al concurenţilor electorali şi nu a fost asigurată o reflectare neutră a alegerilor de către mijloacele de informare în masă, în special de posturile publice. Mass-media audiovizuale cu acoperire naţională şi quasi-naţională, inclusiv posturile publice Moldova 1 şi Radio Moldova, au admis pe parcursul campaniei electorale abateri grave de la principiile etice şi deontologice, încălcând frecvent prevederile Codului Audiovizualului şi ale Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale, aprobat de Comisia Electorală Centrală. În consecinţă, aceste posturi nu au reflectat campania electorală corect şi echidistant şi nu au oferit dreptul la replică tuturor concurenţilor electorali vizaţi;

– A fost afectată libertatea alegătorilor de a-şi forma o opinie prin manipularea masivă a opiniei publice pe parcursul campaniei electorale de către unele instituţii mass media, precum şi prin multiple cazuri de agitaţie electorală în ziua alegerilor şi în ziua precedentă;

Listele electorale nu au fost întocmite corect, iar accesul la informaţia din liste a fost limitat. În consecinţă, în ziua alegerilor au fost înregistrate multiple cazuri de includere a persoanelor necunoscute în locuinţele alegătorilor; cazuri de votare frauduloasă în locul altor persoane; cazuri de înscriere multiplă a unor alegători în listele electorale, uneori chiar cu date diferite ale buletinului de identitate; în mai multe secţii de votare alegătorii nu s-au regăsit în liste electorale;

– Nu au fost respectate toate procedurile electorale, în mod special procedura de vot la locul aflării, fiind înregistrate multiple cazuri în care unii alegători şi unii observatori ai concurenţilor electorali au depus în locul altor persoane cereri tipizate de solicitare a votului.

– Nu a fost asigurat dreptul de a vota tuturor cetăţenilor. Autorităţile nu au asigurat condiţii minime pentru exercitarea dreptului la vot pentru aproximativ 10% dintre alegătorii moldoveni din regiunea transnistreană, iar activităţile specifice campaniei electorale (dezbateri, întâlniri cu alegătorii, afişaj electoral) au fost lipsă în mare parte în această regiune. Alegerile au fost organizate într-o zi de muncă, ceea ce a împiedicat alegătorii de peste hotare să-şi exercite dreptul la vot. De asemenea, studenţii nu au avut posibilitatea de a-şi exercita pe deplin dreptul la vot deoarece autorităţile nu au întreprins măsuri suficiente în această privinţă.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:

– Igor Boţan, Director executiv ADEPT, 079457283
– Petru Macovei, Director executiv API, 069170941
– Nadine Gogu, Director interimar CIJ, 069697879
– Alexandru Dorogan, Director APEL, 069117585
– Paul Struţescu, Preşedinte LADOM, 068440017
– Ion Manole, Preşedinte Promo Lex, 069070800
– Nicolae Panfil, Secretar „Coaliţia 2009”, 079381842

Descarcă PDF