Alegerile parlamentare anticipate 2021 în vizorul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte

Pe 5 mai 2021, Consiliul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) s-a întrunit în prima ședință de lucru pentru a aproba noua componență a Consiliului și a trece în revistă activitățile planificate de către membrii CALC în contextul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

Consiliul CALC a aprobat unanim cererile de aderare la Consiliul Coaliției a doi membri din rândul membrilor aderenți CALC – Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova (CRJM) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Consiliul este organul decident al Coaliției, format din 8 organizații din rândul membrilor fondatori și cel mult 3 organizații selectate din rândul membrilor aderenți. Selectarea noilor membri în Consiliu are loc  o dată la doi ani.

În cadrul ședinței au fost discutate activitățile pe care membrii CALC planifică să le desfășoare în perioada electorală pentru alegerile parlamentare anticipate, dar și alegerile din Adunarea Populară a Găgăuziei, precum și subiecte legate de organizarea alegerilor, ce necesită atenția CALC – votarea peste hotare, finanțarea alegerilor, vaccinarea în regim prioritar a funcționari electorali și observatorilor, procedura de înregistrare prealabilă, monitorizarea mass-mediei, etc.

La ședința Consiliului CALC au participat 7 dintre cei 8 membri ai Consiliului CALC, respectiv ședința a  fost una deliberativă. Componența actualizată a Coaliției este constituită din 34 organizații neguvernamentale din Republica Moldova care au subscris principiilor stipulate de Carta pentru Alegeri Libere și Corecte.