Alianța INFONET lansează ciclul de prelegeri „Conferințele Accesibilității”

Legea nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi definește accesibilitatea ca un ansamblu de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, transporturilor, precum şi a mediului informațional şi comunicațional, incluzând tehnologiile şi sistemele informaționale şi comunicațiile, conform necesităților persoanelor cu dizabilități, factor esențial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligațiilor persoanelor cu dizabilități în societate.

Accesibilitatea este unul din principiile fundamentale ale Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și reprezintă o precondiție pentru exercitarea altor drepturi în diferite domenii ale vieții.

Analiza situației actuale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități, cu regret, reflectă că reformele în domeniul incluziunii sociale trenează, în mod special, la capitolul accesibilitate infrastructurală și informații.

„Conferințele Accesibilității” este un produs nou. Astfel, dorim să dezvoltăm, pe termen lung, o platformă de comunicare inedită, prin care experți consacrați în diverse domenii să vorbească publicului larg (sau unui grup țintă) despre problemele și necesitățile specifice ale persoanelor din grupurile vulnerabile, precum și să propună soluții/modele de politici publice în domeniul incluziunii. Scopul conferințelor ar fi plasarea pe agenda publică și pe „radarul autorităților” a problemelor de actualitate și promovarea soluțiilor de jos în sus.

În perioada imediat următoare sunt propuse pentru realizare 4 prelegeri:

  • 28 iunie 2021, ora 14.00 – „Experiențe pozitive la nivel internațional de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesele electorale” – Pavel Cabacenco, expert în domeniul electoral,
  • 30 iunie 2021, ora 10.00 – „Oamenii din lumea tăcerii” – Natalia Babici (prim-vicepreședintă Asociația Surzilor din RM),
  • 2 iulie 2021, ora 14.00 – „Accesibilitatea infrastructurală – precondiție pentru realizarea altor drepturi” – Tudor Onofrei, specialist în adaptare spații, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova,
  • 5 iulie 2021, ora 14.00 – „Deficienţe de vedere (aspecte clinice şi medico-sociale) și incluziunea socială a nevăzătorilor” – Tatiana Ghidirimschi, medic oftalmolog, doctor în medicină, AO Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION”.

Conferințele vor fi susținute pe platforma zoom, pe parcursul a 2-2,5 ore și vor presupune prelegerea expertului, însoțită după caz de o prezentare PPT, sesiune de întrebări-răspunsuri, formularea de concluzii și propuneri / soluții pentru agenda publică. Înregistrările video vor fi disponibile publicului larg.

Grupul țintă al acestor conferințe vor fi: APL I, APL II – ca și principali responsabili de amenajarea secțiilor de votare (și asigurarea condițiilor de accesibilitate), precum și concurenții electorali – ca potențiali decidenți de elaborarea politicilor la nivel de stat  / decidenți de repartizare a surselor financiare publice.

Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, Director Proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com

Această activitate este realizată în cadrul proiectului Campanie de educație civică și electorală în contextul alegerilor parlamentare anticipate 2021 „Incluziunea socială a alegătorilor cu dizabilități între așteptări, bariere, obstacole, declarații, promisiuni, realizări și valori împărtășite”, implementat de Alianța INFONET, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).