APEL DE A ADERA LA COALIȚIA CIVICĂ PENTRU ALEGERI LIBERE ȘI CORECTE (CALC)

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) este o entitate permanentă, benevolă, constituită din organizații obștești din Republica Moldova, devotată valorilor democratice și care își propune să contribuie la dezvoltarea democrației în Republica Moldova prin promovarea și desfășurarea unui proces electoral corect, liber transparent și incluziv în conformitate cu standardele ODIHR (OSCE), ale Consiliului Europei și ale instituțiilor specializate afiliate acestuia.

Coaliția se ghidează de Carta pentru Alegeri Libere și Corecte , iar toate activitățile Coaliției sunt neangajate politic și includ programe orientate spre: observarea și monitorizarea procesului electoral pe termen lung și scurt; monitorizarea comportamentului mass-media în reflectarea proceselor electorale; educație civică și electorală; informarea publicului larg despre alegeri; promovarea alegerilor incluzive; asistență juridică jurnaliștilor și alegătorilor în exercitarea drepturilor sale electorale, etc.

În anul 2023 urmează să aibă loc următoarele alegeri locale generale în Republica Moldova. În contextul organizării și desfășurării viitoarelor alegeri locale generale și planificării activităților CALC prin implicarea activă a organizațiilor sale membre, CALC lansează un apel către toate organizațiile societății civile de a adera la Coaliție.

Membrii aderenți pot deveni organizațiile societății civile active atât la nivel național, cât și local, care întrunesc cumulativ următoarele cerințe:

1. au prevăzute în documentele statutare activități care promovează și sprijină democrația, statul de drept, domeniile electoral și/sau conexe;

2. au experiență demonstrată în domeniile acoperite de grupurile de lucru ale Coaliției și anume: monitorizarea proceselor electorale, monitorizarea comportamentului mass-media, educație civică și electorală, promovarea alegerilor incluzive;

3. să subscrie principiilor Cartei pentru Alegeri Libere și Corecte;

4. se obligă să respecte Regulamentul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte;

5. au depus dosarul de aderare la Coaliție și au fost acceptați ca membri de către Consiliu.

Dosarul de aderare la Coaliție va conține următoarele documente:

– cererea de aderare semnată și ștampilată de către organul de conducere al asociației obștești (Președintele/Directorul executiv) cu declararea asumării calității de membru al Coaliției. (modelul cererii poate fi găsit aici: )

– statutul și CV-ul organizației.

– o recomandare din partea altei organizații membre a Coaliției (în cererea de aderare se va indica doar numele organizației respective).

Dosarul de aderare va fi expediat până la 31 ianuarie 2023, la adresa info@adept.md.

Pentru detalii și informații suplimentare: Cristina Berlinschii, Coordonator proiect Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte CALC, cristina.berlinschii@adept.md.