Apel la respectarea principiilor alegerilor libere și corecte

Pornind de la principiile[1] care stau la baza unor alegeri libere şi corecte:

–     asigurarea unui climat de campanie nemarcat de violenţe;

–     lipsa tentativelor de intimidare sau împiedicare a candidaţilor în a-și prezenta programele electorale;

–     egalitatea şanselor candidaţilor electorali, care impune printre altele o atitudine neutră din partea autorităţilor de stat în ceea ce priveşte implicarea în campania electorală;

–     asigurarea dreptului de a vota tuturor cetăţenilor;

–     accesul nediscriminatoriu la mass-media pentru concurenţii electorali şi reflectarea neutră a alegerilor de către mijloacele de informare în masă, în special de media publică;

–     libertatea mass-media;

–     libertatea alegătorilor de a-şi forma o opinie;

–     acurateţea listelor electorale;

–     separarea clară între partid şi stat, care nu ar permite, printre altele, utilizarea de către cei aflaţi la guvernare a resurselor publice în interese de partid în cadrul campaniilor electorale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

În condițiile înregistrării de către Comisia Electorală Centrală pe 11 octombrie 2010 a primelor partide în competiția electorală și demararea de facto a campaniei electorale, precum și luând în considerare experiența recentă de organizare a campaniei electorale pentru referendumul constituțional din 5 septembrie 2010,

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte solicită concurenților electorali să asigure respectarea principiilor alegerilor libere și corecte enunțate mai sus dând dovadă de un comportament civilizat, responsabil și onest față de alegători;

Coaliția cheamă concurenții electorali să se abțină de la utilizarea propagandei, dezinformării, minciunii, fricii și a fobiilor sociale/politice, a comportamentului violent și a tentativelor de intimidare care ar putea să destabilizeze echilibrul social şi să genereze tendinţe de intoleranţă în societate;

Coaliția solicită partidelor politice aflate la guvernare, atât la nivel central cât și local, să nu utilizeze resursele publice în interese de partid în cadrul campaniei electorale;

Coaliţia încurajează concurenţii electorali să respecte principiul egalităţii de gen în procesul de constituire a listelor de candidaţi, elaborarea programului electoral şi în reflectarea de către mass-media a campaniei electorale;

Coaliția solicită Consiliului Coordonator al Audiovizualului să asigure respectarea de către radiodifuzori a Codului Audiovizualului și a Codului Electoral în campania electorală;

Coaliția face apel către Comisia Electorală Centrală și Guvernul Republicii Moldova să întreprindă măsuri active și eficiente de asigurare a dreptului tuturor cetățenilor de a participa la alegeri, în special prin crearea condițiilor pentru ca cetățenii din regiunea transnistreană și din afara țării să-și poată exercita liber dreptul de vot;

Coaliția solicită Comisiei Electorale Centrale să monitorizeze procesul de întocmire a listelor electorale asigurând acurateţea şi corectitudinea acestora;

În calitate de „câine de pază” a democraţiei, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte va monitoriza respectarea principiilor alegerilor libere și corecte în cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 și va publica rezultatele monitorizării la finalul scrutinului.

Consiliul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte


[1] Codul bunelor practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia pentru democraţie prin drept a Consiliului Europei, adoptat în 2002 şi Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei pentru dimensiunea umană a OSCE din 29 iunie 1990, la care Republica Moldova a aderat la 10 decembrie 1991