Apel public către Consiliul Audiovizualului: Solicităm autorității publice să-și onoreze cu bună-credință obligația de asigurare a interesului public în domeniul audiovizualului

În contextul practicilor administrative defectuoase ale Consiliului Audiovizualului, create în timpul exercitării atribuțiilor sale funcționale pe durata perioadei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, Coaliția Civică Alegeri Libere și Corecte, Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic și organizațiile neguvernamentale de media, semnatare ale prezentului apel:
 • Subliniază rolul primordial al Consiliul Audiovizualului (CA) în promovarea și protejarea  interesului public pentru asigurarea unei informări corecte și obiective a populației, un interes superior în raport cu interesele politice, economice, comerciale, ideologice sau de altă natură;
 • Reamintesc că, în virtutea prevederilor legale, CA reprezintă garantul interesului public în domeniul audiovizualului;
 • Notează că legislația actuală oferă autorității publice CA vaste mecanisme juridice în vederea exercitării atribuțiilor de supraveghere și control asupra respectării legii de către furnizorii de servicii media audiovizuale;
 • Semnalează inadmisibilitatea tolerării conduitei unor furnizori care sfidează flagrant prevederile Codului serviciilor media audiovizuale, pe cele ale Regulamentului privind conținuturile media audiovizuale, ale Codului electoral, precum și prevederile Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;
 • Subliniază caracterul prejudiciabil al faptelor unor furnizori de servicii media audiovizuale și menționează că acestea încalcă grav dreptul constituțional la informare corectă, garantat prin lege tuturor cetățenilor;
 • Consideră drept regretabilă practica invocării nejustificate de către CA a libertății de exprimare drept pretext pentru adăpostirea unor furnizori de sancțiuni. Libertatea cuvântului, ca valoare umană, are limite tocmai pentru a rămâne o valoare;
 • Își exprimă profundul regret în legătură cu refuzurile arbitrare ale CA de a monitoriza conduita furnizorilor pe parcursul întregii perioade electorale și rezistența manifestată în examinarea petițiilor cetățenilor și membrilor societății civile ce semnalau încălcări grave;
 • Exprimă nedumerirea în raport cu toleranța nejustificată și inexplicabilă a autorității în raport cu furnizorii care au reflectat campania electorală la alegerile parlamentare anticipate, sfidând în mod evident și cert prevederile legislației în vigoare;
Solicită Consiliului Audiovizualului ca, în virtutea atribuțiilor prevăzute de lege:
 • Să-și exercite atribuțiile de supraveghere și control cu maximă diligență și bună-credință;
 • Să dispună efectuarea monitorizării conduitei furnizorilor de servicii media audiovizuale pe durata întregii perioade electorale;
 • Să reacționeze prompt și eficient la cazurile când sunt atestate derogări de la prevederile legislației media audiovizuale;
 • Să nu admită desconsiderarea eforturilor propriei Direcții de monitorizare prin neglijarea abaterilor grave comise de unii furnizori, reflectate în rezultatele propriilor rapoarte de monitorizare;
 • Să ridice la rang de prioritate interesul public pentru asigurarea unei informări corecte și obiective a populației și să remedieze practica administrativă păguboasă creată pe durata perioadei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.