Asociația Promo-LEX investește în instruirea continuă a observatorilor pe termen lung

Asociația Promo-LEX în parteneriat cu European Exchange (Germania) sub egida Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte au lansat o serie de cinci seminare de instruire pentru observatorii pe termen lung cu tema „Concepte de bază în observarea pe termen lung şi scurt a alegerilor”. Activitățile sunt desfășurate în cadrul proiectului “Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova – consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale“, finanţat de către Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova prin intermediul programului „Actori non-statali și autoritățile locale în dezvoltare”.

Scopul acestor seminare este actualizarea și îmbunătățirea cunoștințelor observatorilor, dar și sporirea continuă a competențelor acestora în monitorizarea alegerilor. Un primul pas în cadrul acestui ciclu de seminare l-a constituit trainingul de instruire a formatorilor  organizat pe 18-19 mai 2012 care a fost moderat  de către experții Septimius Pârvu şi Constantin Mârza de la Asociaţia Pro Democraţia, România.  Astfel au fost instruit un de formatori naţionali care urmează să transmită cunoștințele acumulate colegilor din cadrul reţelei de observatori Promo-LEX.

Seminarele de instruire a observatorilor pe termen lung vor fi organizate în perioada 25 mai 2012 – 23 iunie 2012. În cadrul acestor seminare participanții își vor aprofunda cunoştinţele în subiecte precum: principii generale privind observarea națională și internațională; standarde internaționale, coduri de conduită; respectarea drepturilor omului ca o condiție necesară desfășurării de alegeri libere și corecte; etapele principale ale procesului electoral; domenii specifice de monitorizare: monitorizarea legislativă, monitorizarea resurselor publice, finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, aspecte privind reprezentarea minorităților/monitorizarea rasismului și a xenofobiei; monitorizarea zilei alegerilor; realizarea unui plan de monitorizare a alegerilor.

Proiectul „Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova – consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale” își propune să consolideze participarea alegătorului la procesele electorale democratice şi ulterior, prin dezvoltarea reţelei profesionale de ONG-uri, să contribuie la realizarea campaniilor de mobilizare şi educaţie electorală a alegătorilor, să monitorizeze desfăşurarea alegerilor şi să iniţieze dialoguri post-electorale între autorităţi şi ONG-uri cu privire la reformele electorale.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi:
Dl. Nicolae PANFIL, manager local de proiect, Secretarul Coaliţiei pentru Alegeri Libere şi Corecte, info@alegeliber.md
Dl. Pavel POSTICA, coordonator local de proiect, Director Program Monitorizare Procese Democratice, Asociația Promo-LEX: postica_pavel@yahoo.com