Asociaţia Promo-LEX a lansat al patrulea Raport de monitorizare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate: campanie activă cu elemente novatorii

Conform ultimului raport preelectoral Promo-LEX, climatul campaniei electorale în ultimele două săptămîni a fost marcat de diversificarea metodelor de agitaţie electorală din partea concurenţi lor electorali şi abundenţa incidententelor violente cu caracter electoral, influenţa abuzivă asupra alegătorilor şi oferirea de cadouri electorale.

În perioada de raportare, efortul de monitorizare a constatat diversificarea metodelor de agitaţie electorală din partea a 19 concurenţi electorali. Pe de altă parte, nu au fost constatate activităţi de agitaţie electorală din partea celorlalţi 20 de concurenţi. Perioada respectivă abundă în incidente violente cu caracter electoral, influenţă abuzivă asupra alegătorilor şi oferirea de cadouri electorale. De asemenea se intensifică încercările de atragere a Bisericii în campanie.

Caracteristice şi acestei perioade de monitorizare a fost lipsa transparenţei financiare din partea concurenţilor electorali în privinţa reflectării cheltuielilor pentru deplasările în teritoriu, publicarea materialelor de agitaţie electorală, organizarea întrunirilor cu alegătorii (concertele) şi remunerarea staffului.

În perioada de raportare, CEC a adoptat hotărâri care au completat cadrul normativ, dar şi a depăşit prevederile Codului Electoral. CEC iarăşi a eşuat să îndeplinească prevederile Codului Electoral referitoare la precizarea modalităţii de vot pentru anumite categorii de alegători.

Observatorii Promo-LEX au constatat că în toate circumscripţiile electorale, cu excepţia celor pentru mun. Bender şi regiunea transnistreană, au fost distribuite invitaţii la vot editate de CEC. Totuşi, CEC a eşuat să plaseze în termen pe pagina sa web listele electorale din toate secţiile de votare, şi nu a prevăzut o modalitate unică de accesare a listelor electorale.

Promo-LEX remarcă implicarea activă a membrilor CEC în medierea situaţiilor de conflict în cadrul organelor electorale şi în facilitarea accesului observatorilor la operaţiunile electorale. Totuşi, observatorii au constatat situaţii de aparentă parţialitate a membrilor organelor electorale, neglijenţă faţă de vizibilitatea secţiilor de votare şi respectarea programului de lucru al BESV. Deosebit de alarmantă este situaţia este legată de condiţiile tehnice ale secţiilor de votare, în special lipsa agentului termic.

Prezentul Raport cuprinde perioada 9 – 25 noiembrie 2010 şi descrie contextul electoral şi reflectă principalele evoluţii în campanie electorală, prestaţia concurenţilor electorali şi a autorităţilor publice locale şi electorale, încadrate în cadrul normativ şi limitele prescrise de timp.

În procesul de monitorizare, Promo-LEX antrenează 42 de observatori pe termen lung, repartizaţi în toate raioanele ţării. Observatorii Promo-LEX au fost instruiţi în domeniul procedurilor electorale şi caracterului non-părtinitor şi independent al efortului de monitorizare. Recomandările misiunii sunt formulate cu bună credinţă şi au scopul de a contribui la sporirea calităţii procesului electoral.

Pentru mai multe detalii contactaţi: Cristina Nicolenco, Ofiţer de Presă Promo-LEX, Tel: (22) 211622, GSM: 069882392, e-mail: pr@promolex.md.

Varianta integrală a raportului poate fi găsită mai jos.