ATENȚIE – Termenul de selectare a unui Evaluator pentru evaluarea intermediară (2012-2013) a Planului Strategic al Comisiei Electorale Centrale a fost prelungit până la 10 martie 2014 ora 14.00

Contextul evaluării

Secretariatul Coaliției, prin intermediul Asociației Promo-LEX implementează în 2014 proiectul “Susținerea Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte în promovarea principiilor alegerilor libere și corecte”[1]. În cadrul proiectului vor fi realizate un șir de activități menite să asigure o mai bună coordonare a activităților Coaliției în contextul acestui an electoral, precum și să contribuie la evaluarea politicilor electorale existente și a eforturilor de implementare a acestor politici de către instituțiile relevante.

În acest context, Coaliția va evalua modul în care Comisia Electorală Centrală, în calitate de organ care administrează politice electorale, a reușit să implementeze în perioada 2012-2013 activitățile asumate prin adoptarea Planului Strategic al instituției pentru perioada 2012-2015.

Scopul evaluării

Scopul evaluării este de a aprecia modul în care Comisia Electorală Centrală a implementat în perioada 2012-2013 activitățile planificate în conformitate cu Planul Strategic al instituției. Evaluarea va prezenta, pe lângă realizările Comisiei Electorale Centrale și o serie de factori care au facilitat / împiedicat realizarea în perioada 2012-2013 a activităților planificate precum și va propune modalități de eficientizare a activității CEC în vederea atingerii în termenii stabiliți a tuturor obiectivelor incluse în Planul Strategic al instituției.

Metodologia, termenii evaluării și produsele/rezultatele așteptate

Evaluarea va fi realizată prin combinarea metodelor cantitative și calitative de colectare a informației de la actorii relevanți. Raportul final de evaluare a planului Strategic al CEC pentru perioada 2012-2013 urmează a fi prezentat până la date de 15 mai 2014.

Evaluatorul/organizația evaluatoare va elabora și prezenta Secretariatului Coaliției următoarele produse:

 • Metodologia de evaluare a Planului Strategic al Comisiei Electorale Centrale;
 • Raportul intermediar de evaluare (80%);
 • Raportul final de evaluare a Planului Strategic al CEC.

Cerințe față de expertul/organizația evaluatoare și criterii de selectare a prestatorului de servicii

Pot înainta oferte atât persoanele fizice/experții individuali cât și organizațiile care demonstrează că au capacitatea de îndeplini sarcinile stabilite în termenii de referință. 2-3 experți individuali la fel pot înainta împreună o singură ofertă. Atât evaluatorii individuali cât și cei  desemnați de către organizațiile care vor înainta oferte trebuie să corespundă următoarelor criterii:

Educaţie:

 • studii superioare în domeniul dreptului, științe politice, administrație publică, management sau alte domenii relevante.

Experienţă:

 • experienţă în monitorizare şi evaluare (cel puţin 3 rapoarte de monitorizare şi/sau evaluare efectuate în mod independent sau în cadrul unei echipe);
 • experienţă de lucru de cel puţin 3 ani în cadrul sectorului asociativ sau în cadrul organizațiilor internaționale/donatoare;
 • experienţă de lucru cu organizaţiile de stat (Comisia Electorală Centrală – un mare avantaj);
 • cunoaşterea domeniului electoral va fi  considerat un avantaj major.

Abilităţi:

 • abilităţi profunde de analiză şi sistematizare;
 • abilităţi excelente de auto-organizare;
 • abilităţi bune de comunicare;
 • cunoaşterea excelentă a limbilor română și rusă;
 • responsabilitate, creativitate, flexibilitate.

Metoda de aplicare

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul evaluatorului/organizației evaluatoare (max. 2 pagini)
 • Oferta tehnică (maximum 4 pagini);
 • Oferta financiară.

Termenii de referință în varianta completă pot fi găsiți pe pagina web a Coaliției – http://alegeliber.md/wp-content/uploads/2014/02/Termeni-de-referinta-Expert-Evaluarea-Planului-Strategic-al-CEC-2012-2015.pdf.

ATENȚIE – Termenul de aplicare a fost prelungit până la 10 martie 2014 ora 14.00. Dosarele de aplicare vor fi în continuare depuse prin e-mail la adresa info@alegeliber.md. Candidații selectați vor fi anunțați despre rezultatele evaluării dosarelor de aplicare nu mai târziu de 14 martie 2014.


[1] Acest proiect este realizat de Asociația Promo-LEX în cadrul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte cu suportul Fundaţiei Est-Europeane, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.