Comisia Electorală Centrală este unica instituție care trebuie să asigure gestionarea listelor electorale

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte se arată îngrijorată de inițiativa legislativă (proiectul legii pentru completarea art. 39 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publica locală) a unui grup de deputați prin care se încearcă a transfera responsabilitatea pentru întocmirea, administrarea și actualizarea listelor electorale către secretarii consiliilor locale. Coaliția reiterează necesitatea gestionării listelor electorale de către o singură instituție – Comisia Electorală Centrală prin implementarea Registrului Electronic al Alegătorilor.

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte consideră că, adoptarea unui eventual aviz pozitiv din partea Guvernului asupra acestui proiect de lege în ședința de Guvern din 21 august 2013 va ridica mari semne de întrebare față de gradul de sinceritate al autorităților atunci când au promis măsuri reale prin care vor contribui la îmbunătățirea listelor electorale.

Totodată, aceste acțiuni sugerează faptul că, Registrul de Stat al Alegătorilor nu va fi gata pentru implementare la începutul anului 2015, așa cum prevede în prezent Codul Electoral (art. 38 prim). Pornind de la această supoziție și având în vedere organizarea viitoarelor alegeri parlamentare la sfârșitul anului 2014/începutul anului 2015 Coaliția se arată îngrijorată de posibilitatea apariției unui impas în ceea ce privește asigurarea listelor electorale calitative pentru viitorul scrutin. În acest context, Coaliția recomandă Parlamentului și Guvernului să-și concentreze eforturile mai curând asupra creării infrastructurii legislative dar și dezvoltării capacităților instituțiilor relevante pentru a face posibilă implementarea Registrului Electronic al Alegătorilor.

Pornind de la cele prezentate mai sus, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte solicită Guvernului să ofere aviz negativ proiectului de lege pentru completarea art. 39 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publica locală.

Consiliul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte