COMUNICAT DE PRESĂ – RAPORT LADOM PRIVIND MONITORIZAREA PROCESULUI ELECTORAL

COMUNICAT DE PRESĂ. RAPORTUL NR. 2 LADOM PRIVIND MONITORIZAREA PROCESULUI ELECTORAL

ladom press conferenceChişinău, 16 iulie 2009. Imperfecţiunea sistemului de perfectare şi verificare a listelor electorale, tergiversarea afişării acestora şi lipsa accesului cetăţenilor şi observatorilor la aceste liste, atît înainte de ziua votării cît şi după aceasta, nu contribuie la fortificarea încrederii publice în acurateţea listelor electorale şi creează condiţii optime pentru exercitarea votului multiplu. În perioada de monitorizare, prin efortul de observare al LADOM, se constată atît tendinţe pozitive cît şi tendinţe negative în desfăşurarea procesului electoral. Printre tendinţele pozitive, cu prioritate, se înscrie înregistrarea de către CEC a 1645 de observatori LADOM, finisarea procesului de înregistrare a concurenţilor electorali, care a decurs fără abateri de le prevederile legale, precum şi constituirea întregului sistem de organe electorale.

COMUNICAT DE PRESĂ. RAPORTUL NR. 2 LADOM PRIVIND MONITORIZAREA PROCESULUI ELECTORAL

ladom press conf

Chişinău, 16 iulie 2009. Imperfecţiunea sistemului de perfectare şi verificare a listelor electorale, tergiversarea afişării acestora şi lipsa accesului cetăţenilor şi observatorilor la aceste liste, atît înainte de ziua votării cît şi după aceasta, nu contribuie la fortificarea încrederii publice în acurateţea listelor electorale şi creează condiţii optime pentru exercitarea votului multiplu. În perioada de monitorizare, prin efortul de observare al LADOM, se constată atît tendinţe pozitive cît şi tendinţe negative în desfăşurarea procesului electoral. Printre tendinţele pozitive, cu prioritate, se înscrie înregistrarea de către CEC a 1645 de observatori LADOM, finisarea procesului de înregistrare a concurenţilor electorali, care a decurs fără abateri de le prevederile legale, precum şi constituirea întregului sistem de organe electorale.

Totodată, observatorii LADOM au constatat neajunsuri ale campaniei electorale, procesului electoral, semnalînd un şir de abateri de la practicile şi principiile proprii unui proces electoral competitiv. Observatorii LADOM au raportat cazuri de folosire a resurselor administrative ce formează o tendinţă de neglijare a prohibiţiilor electorale; au semnalat cazuri de agresare a reprezentanţilor concurenţilor electorali şi de intimidare a alegătorilor; cazuri de exercitare a presiunilor asupra funcţionarilor locali în vederea determinării acestora de a favoriza unii concurenţi electorali în detrimentul altora.

Unii reprezentanţi ai concurenţilor electorali manifestă un comportament agresiv, indecent şi incorect prin folosirea unui limbaj licenţios şi insultător.

Nerespectarea legislaţiei electorale privind afişajul electoral constituie cea mai frecventă încălcare a tuturor concurenţilor electorali şi constituie o tendinţă negativă la acest capitol. Cadourile electorale nu au lipsit nici în această perioadă electorală, precum şi tratamentul diferenţiat al concurenţii electorali din partea unor reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.

LADOM atrage atenţia asupra faptului că legislaţia electorală nu stimulează activismul politic şi civic al cetăţenilor în vederea exercităţii dreptului de vot, iar stabilirea datei alegerilor într-o zi lucrătoare va reduce posibilitatea cetăţenilor de a participa la vot, mai cu seamă pentru cei din localităţile din stîngă a Nistrului şi cei ce se află la munci în străinătate.

În urma monitorizării efectuate LADOM, vine cu un şir de recomandări pentru toţi actorii implicaţi în procesul electoral. LADOM recomandă:

– Reprezentanţilor autorităţilor publice să se dezică de practica negativă de folosire a resurselor administrative în favoarea concurenţilor electorali, ca o precondiţie a egalităţii tuturor concurenţilor electorali;

– Autorităţile publice responsabile de administrarea alegerilor şi organele de poliţie să reacţioneze la sesizarea concurenţilor electorali şi a organelor electorale, pentru a preveni şi curma orice încălcare a legislaţiei electorale ce ar putea submina corectitudinea procesului electoral;

– Autorităţile publice să se abţină de la orice formă de intimidare, organele de poliţie şi procuratura să întreprindă toate măsurile legale pentru a nu admite intimidarea reprezentanţilor concurenţilor electorali, a alegătorilor şi a agenţilor economici în legătură cu activităţile electorale. Să respecte neutralitatea şi să asigure legalitatea, ca o precondiţie a unor alegeri libere şi corecte;

– Concurenţii electorali şi reprezentanţii acestora să se dezică de mesaje electorale agresive şi degradante, să se abţină de la învinuiri, radicalism şi agresiune, cee ce învrăjbeşte şi tensionează societate şi poate conduce la ură şi discordie;

– Birourile electorale să depună toate eforturile pentru asigurarea afişării listelor electorale, verificarea şi corectarea acestora. Să faciliteze accesul observatorilor la controlul listelor electorale şi să reacţioneze la informaţiile acestora;

– CEC să instituţionalizeze un mecanism prin care se va facilita accesul concurenţilor electorali şi a observatorilor la listele electorale după ziua votării.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi: Rima Plăcintă-Condraţchi, e-mail: rplacinta@alegeliber.md, sau la nr. de tel: (+373-22) 280512/ 280561.

Raport integral: PDF

Lista de nereguli: PDF