Declaraţie privind unele consecinţe ale instaurării climatului de frică in RM

Declaraţie privind unele consecinţe ale instaurării climatului de frică in RM

Tendinţa de instaurare a unui climat de neîncredere, nesiguranţă şi frică în societatea moldovenească devine tot mai evidentă, în special după evenimentele din 7 aprilie 2009, se spune într-o declaraţie a unui grup de ONG-uri din domeniul mass-media. (azi.md)

„Astfel, după şirul de presiuni şi hărţuirea mai multor mijloace de informare în masă şi organizaţii neguvernamentale de către autorităţi, unii agenţi economici au devenit deosebit de vigilenţi, preferând să piardă potenţiale venituri, decât să colaboreze cu anumite organizaţii neguvernamentale. Drept exemplu în acest sens poate servi refuzul unor agenţii de publicitate din Chişinău de a presta servicii Centrului Independent de Jurnalism în cadrul unei campanii de informare a publicului. În contextul Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, Centrul Independent de Jurnalism intenţionează să mediatizeze pe larg mai multe prevederi din Constituţia RM, Legea Presei, dar şi din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Deşi articolele vizate se referă la libertatea presei şi neadmiterea cenzurii în mass-media (art. 1, Legea Presei), la dreptul persoanei la informaţie şi obligaţia mass-media de a informa corect opinia publica (Art. 34, Constituţia RM), la garantarea libertăţii de opinie şi libertăţii de exprimare (Art. 32, Constituţia RM, Art. 10, Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului) şi nu au vreo conotaţie politică, două agenţii de publicitate din Chişinău, care deţin o reţea de panouri publicitare pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, au refuzat să arendeze CIJ panourile solicitate, invocând diverse motive, între care şi cel privind mesajul politic pe care, în opinia lor, l-ar transmite pasajele respective.

Ne exprimăm nedumerirea faţă de interpretarea eronată a acestor prevederi din legislaţia naţională şi internaţională şi calificăm situaţia dată drept o consecinţă directă a presiunilor şi acţiunilor antidemocratice întreprinse de autorităţile din RM în perioada postelectorală, acţiuni care au dus la înrădăcinarea sentimentului de tensiune, frică şi autocenzură în rândul agenţilor economici, dar şi în societate în general.

Chemăm autorităţile publice să nu perpetueze, prin acţiunile lor, climatul dominat de teamă, anxietate şi conflict, ci să demonstreze că sunt deschise procesului de democratizare şi promovării drepturilor omului.”

Semneaza:

Centrul Independent de Jurnalism

Asociaţia Presei Independente

Asociaţia Presei Electronice APEL

Centrul Acces-Info

Comitetul pentru Libertatea Presei

Uniunea Jurnaliştilor din Moldova