Demers privind proiectul regulamentului de reflectare a campaniei electorale la referendumul constituțional din 5 septembrie 2010

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte, studiind proiectul Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la referendumul constituţional din 05 septembrie 2010 elaborat de către Comisia Electorală Centrală, constată următoarele:

  1. Articolul 64 (prim) alin. (1) al Codului electoral stipulează: ”În perioada electorală, programele și materialele scrise care vizează, într-un fel sau altul, concurenții electorali și/sau candidații se difuzează/se publică cu respectarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă, aprobat de Comisia Electorală Centrală”. Prin urmare, CEC are obligația legală să aprobe un Regulament în cazul când există concurenți electorali. În cazul referendumului aceștia lipsesc. Prin urmare, un atare Regulament contravine respectivei prevederi din Codul electoral;
  2. Articolul 64 (prim) alin. (3) și (4) al Codului electoral, deși alături de sintagma ”alegeri parlamentare” conține și sintagma ”referendumuri republicane”, stipulează în continuare prevederi ce se referă, de asemenea, doar la concurenții electorali și nicidecum la ”participanții la referendum”. Deci, un eventual Regulament al CEC, potrivit legislației electorale, trebuie să vizeze în exclusivitate relația instituțiilor mediatice cu concurenții electorali;
  3. Impunerea aceluiași Regulament, valabil în alegeri parlamentare și locale, dar cu redactări cosmetice, și în cazul Referendumului republican, este contraproductivă și comportă anumite riscuri, inclusiv: a) îngustează neîndreptățit spațiul de manevră al mass-mediei în situația, în care este vorba de o acțiune de interes social major cu doar două opțiuni, și nu cu o multitudine de programe politice de guvernare, care necesită, cu adevărat, o largă dezbatere cu respectarea unor reglementări exacte și clare pentru toți; b) încurajează neîndreptățit partidele politice să utilizeze referendumul pentru agitație în favoarea lor, dată fiind proximitatea temporală a alegerilor parlamentare, și astfel, sporește posibilitatea denaturării și deturnării esenței și scopului referendumului; c) îngustează neîndreptățit posibilitatea participării în egală măsură a tuturor actorilor sociali – partide, organizații, instituții, cetățeni – la dezbaterea unui subiect de importanță majoră.

Pornind de la cele constatate, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte consideră:

1) proiectul Regulamentului contravine articolului 64 (prim) din Codul electoral;

2) proiectul Regulamentului are caracter restrictiv și nu poate contribui la generarea unui mediu favorabil tuturor actorilor sociali pentru discuții libere și corecte vizând un subiect de interes general;

3) proiectul Regulamentului favorizează neîndreptățit partidele politice în detrimentul celorlaltor segmente ale societății;

4) este necesar un Regulament separat scurt, cu prevederi permisive, în baza unor principii generale care, urmate și respectate de toate părțile interesate, inclusiv de mass-media, ar contribui în mod real la crearea unui spațiu public de discuții libere, largi, civilizate, în măsură să se soldeze cu exprimarea de către cetățeni a unei opțiuni conștiente.

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte reiterează disponibilitatea de a participa activ la întregul proces de organizare şi de desfăşurare a referendumului din 05 septembrie 2010 în conformitate cu principiile alegerilor libere, corecte şi democratice.

Consiliul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte