DEMERS CĂTRE COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ PRIVIND AFIŞAREA LISTELOR ELECTORALE

DEMERS CĂTRE COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ PRIVIND AFIŞAREA LISTELOR ELECTORALE

Stimate Dle Preşedinte,

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliția 2009” a urmărit cu atenție desfășurarea campaniei electorale din 5 aprilie 2009 și a constatat cu regret probleme legate de elaborarea, verificarea și afișarea listelor electorale. Acest fapt a fost consemnat de mai multe ori în rapoartele de monitorizare a precedentei campanii electorale realizate de către Coaliția 2009 și alți observatori independenți.


DEMERS CĂTRE COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ PRIVIND AFIŞAREA LISTELOR ELECTORALE

Domnului Eugeniu ŞTIRBU,

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

Demers

Nr. 09/09 din 3 iulie 2009

Stimate Dle Președinte,

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliția 2009” a urmărit cu atenție desfășurarea campaniei electorale din 5 aprilie 2009 și a constatat cu regret probleme legate de elaborarea, verificarea și afișarea listelor electorale. Acest fapt a fost consemnat de mai multe ori în rapoartele de monitorizare a precedentei campanii electorale realizate de către Coaliția 2009 și alți observatori independenți.

Coalţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliția 2009” consideră că pentru fortificarea încrederii populaţiei şi a actorilor electorali în alegeri libere şi corecte este necesară evitarea eventualelor nereguli în elaborarea listelor electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009. În acest sens, solicităm să asigurați transparenţa procesului de actualizare a listelor care poate fi garantată doar prin afişarea în termeni legali a listelor electorale în localurile secţiilor de votare și nu prin simpla prezență a acestora pe biroul din cadrul secției. Doar astfel se poate vorbi de respectarea veritabilă a dreptului cetăţenilor de a lua cunoştinţă de listele electorale, dreptul de a contesta neincluderea lor în listă sau excluderea din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători. Menţionăm că afişarea listelor electorale este expres menţionată în articolul 40 al Codului Electoral al Republicii Moldova şi îndemnăm autorităţile electorale să respecte cu stricteţe aceste prevederi.

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliția 2009” este convinsă că doar prin respectarea necondiționată a prevederilor Codului Electoral pot fi asigurate alegeri libere şi corecte, precondiţie esenţială a unei guvernări democratice.

Vă mulţumim anticipat pentru cooperare.

Nicolae Panfil

Secretarul Coaliției

în numele membrilor Consiliului Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte – “Coaliția 2009”