28 octombrie 2010 – termenul limita de depunere a declaratiilor privind schimbarea locului de şedere