Știri și Comunicate

DECLARAŢIE

Chişinău, 22 aprilie 2009 – Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – “Coaliţia 2009” respinge insinuările insistente ale Ministerului Justitiei precum că ar fi fost organizator sau coorganizator al acțiunilor de protest din 7 – aprilie 2009 din mun. Chișinău.

În acest sens, reafirmăm o dată în plus faptul că în această perioadă „Coaliția 2009” nu a avut intenţia de a organiza întruniri publice sau acțiuni de protest. Aducem la cunoştinţa Ministerului Justiţiei şi mass-media că aşa-numita „Coaliţie civică Alegeri 2009”, care a depus o declaraţie prealabilă la Primăria municipiului Chişinău prin care a notificat organizarea întrunirii din 7 aprilie 2009, nu are nimic în comun cu Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009”, iar persoanele indicate în acea declaraţie nu fac parte şi nu reprezintă Coaliţia 2009.

Considerăm că Ministerul Justiţiei avea toate posibilitățile și obligaţia să se documenteze înainte de a face declaraţii care aduc atingeri imaginii Coaliţiei 2009 şi reputaţiei organizaţiilor neguvernamentale care au constituit-o. O simplă confruntare a denumirilor celor două coaliţii relevă că este vorba de iinițiative diferite, în campania electorală activând mai multe coaliţii.

Pornind de la cele expuse mai sus, cerem Ministerului Justiţiei să rectifice declaraţiile făcute şi să prezinte public scuzele de rigoare pentru afectarea imaginii Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte – “Coaliţia 2009”.

Descarcă PDF: Declaraţiа “Coaliţiei 2009” cu privire la insinuările Ministerului Justiţiei


SCRISOARE DESCHISĂ

Către: Ministerul Justiției al Republicii Moldova
Direcția Partide și Organizații Neguvernamentale a Ministerului Justiției

Copie: Președintele în exercițiu al Republicii Moldova
Prim-Ministrul Republicii Moldova
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova
Primăria Municipiului Chișinău
Misiunile Diplomatice acreditate în Republica Moldova
Organizațiile Internaționale din Republica Moldova
Partidele Politice din Republica Moldova
Mass-media

Prin prezenta, ne exprimăm nedumerirea și indignarea față de acuzația pe care o aduce Ministerul Justiției în mod gratuit Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte – “Coaliția 2009” precum că a fost co-organizator al mitingului din 7 aprilie 2009. Această afirmaţie eronată se conţine în scrisoarea trimisă de Ministerul Justiţiei organizaţiilor neguvernamentale membre ale Consiliului Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte – „Coaliția 2009” (vedeți anexate scrisorile de la Ministerul Justiției). În legătură cu aceasta, comunicăm în mod oficial următoarele:

 1. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – „Coaliția 2009” nu a fost organizator sau co-organizator al acțiunilor de protest care au avut loc la 7 aprilie 2009;
 2. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – „Coaliția 2009” condamnă acțiunile violente din partea protestatarilor, dar şi din partea politiei;
 3. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – „Coaliția 2009” încurajează exercitarea dreptului la libertatea întrunirilor şi manifestaţiilor publice în mod pasnic.


Considerăm că Ministerul Justiției a fost dezinformat sau informat greșit despre organizatorii acțiunilor din 7 aprilie 2009. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – „Coaliția 2009” nu a informat Primăria mun. Chișinău nici înainte de 7 aprilie, nici la 7 aprilie sau după acestă dată despre intenţia de a organiza întruniri publice sau acțiuni de protest.

Vă informăm că pe parcursul activității sale, Coaliția 2009 a acționat exclusiv în baza legislației în vigoare și a standardelor internaționale în domeniu, în baza Cartei pentru Alegeri Libere și Corecte și a Regulamentului de funcționare a Coaliției și a cooperat în mod deschis și transparent cu toate autoritățile statului, inclusiv cu cele responsabile de organizarea alegerilor.

În opinia noastră, printr-o asemenea interpelare din partea Ministerului Justiției, autoritățile statului pun la îndoială aportul real, obiectiv și imparțial al Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte – „Coaliția 2009” la desfășurarea campaniei electorale din Republica Moldova. Totodată, ne exprimăm profunda îngrijorare față de consecințele grave pe care ar putea să le aibă în viitor astfel de demersuri asupra dreptului la libera exprimare și la întrunire pașnică în ţara noastră.

Consiliul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte – “Coaliția 2009”:

 1. Asociația Obștească Centrul CONTACT
 2. Asociația Obștească Centrul Independent de Jurnalism (CIJ)
 3. Asociația Obștească Asociația Presei Independente (API)
 4. Asociația Obștească Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT)
 5. Asociația Obștească Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADOM)
 6. Asociația Obștească Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)
 7. Asociația Obștească Asociația pentru Promovarea Clinicilor Juridice (APJCM)

Descarcă PDF: Scrisoarea deschisă a “Coaliţiei 2009” către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova

Descarcă PDF: Interpelarea Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova către CIJ

Descarcă PDF: Interpelarea Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova către LADOM


COMUNICAT MEDIA

ÎNCĂLCĂRI MULTIPLE ÎN ZIUA ALEGERILOR

Chişinău, 17 aprilie 2009 – Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009” a participat cu circa 2000 observatori la monitorizarea procesului electoral pentru desemnarea reprezentanților în Parlamentul Republicii Moldova din 5 aprilie 2009. În urma analizei rapoartelor primite de la observatorii independenţi care au monitorizat procesul electoral în ziua alegerilor la 1854 secţii de votare, Coaliţia 2009 a constatat o serie de încălcări ale legislației electorale, multiple nereguli, erori din procesele verbale electorale întocmite de către birourile electorale ale secţiilor de votare, carenţe privind listele electorale.

Coaliţia 2009 a depistat mai multe tipuri de încălcare ale legislației electorale în ziua votării pe întreg teritoriul țării. Cele mai grave dintre acestea sunt: coruperea alegătorilor, agitaţie electorală în ziua alegerilor, influenţarea alegătorilor, prezenţa persoanelor neautorizate în incinta şi în preajma secţie de votare, votul indirect (votul în locul altor persoane), votarea cu acte de identitate interzise, neaplicarea de către birourile electorale a ştampilei „Alegeri 05.04.2009” pe actul de identitate, incidente legate de ştampila cu menţiunea „votat”, probleme la totalizarea rezultatelor (în 208 secţii de votare – aprox. 10.5% din secţiile de votare au fost calculate incorect rezultatele votării, iar lista secţiilor unde s-au înregistrat asemenea probleme se anexează), intimidarea alegătorilor, interdicţii nejustificate faţă de alegători de a-şi exercita dreptul la vot, intimidarea observatorilor, liste electorale defectuoase.

Au fost depistate şi un şir de nereguli, inclusiv dotarea neadecvată a secţiilor de votare, refuzul aplicării ştampilei „Alegeri 05.04.2009” în actul de identitate, probleme privind votarea la locul aflării, secţii de votare neamenajte corect şi administrate neadecvat, mai multe persoane în cabina de vot secret, tentative din partea unor alegători de a scoate din secţie buletine de vot etc. (lipsă de transparenţă în activitatea unor birouri electorale, neaplicarea ștampilei retras în buletinele de vot, scoaterea urnei de vot în curtea secției de votare, consumul de băuturi alcoolice în raza de 100 metri de la secţia de votare).

De asemenea, la 10 aprilie Coaliţia 2009 a depus un demers către Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, solicitând accesul la listele electorale. În urma verificării primare a 10 secţii de votare din municipiul Chişinău (secţiile 234, 265, 192, 131, 111, 159, 113, 140, 59, 149), selectate în mod aleatoriu, am constatat următoarele:

 • La toate cele zece secţii de votare selectate aleator suma semnăturilor din lista electorală de bază, lista electorală suplimentară şi a alegătorilor care au votat la locul aflării nu a coincis cu numărul de alegători care au participat la votare, indicat în procesele-verbale de la secţiile respective: la secţia de votare nr. 234, această diferenţa reprezintă 106; la secţia 159, diferenţa este de 107; iar la secţia 113 diferenţa este 78.
 • La 2 secţii din cele 10 selectate în mod aleator, din listele electorale lipsesc câteva pagini: la secţia de votare nr. 234 lipsesc 6 pagini (pp. 64-69), iar la secţia de votate nr. 113 – 4 pagini (pp. 2-5).
 • La una din cele 10 secţii de votare lipseşte lista suplimentară (secția nr. 192), pe care, conform procesului-verbal de la secţia respectivă, au votat 92 de alegători.
 • Din cele 10 secţii de votare, la 5 nu este menţionat numărul secţiei pe lista suplimentară a alegătorilor (secţiile nr. 59, 149, 140, 111, 131), iar la 2 secţii de votare nu este indicat numărul secţiei pe lista alegătorilor la locul aflării (secţiile nr. 159 şi 131).

În concluzie, ziua alegerilor a fost marcată de multiple încălcări ale legislației electorale şi nereguli, fapt care, în corelație cu cele 208 cazuri de întocmire greșită a proceselor verbale electorale pe întreg teritoriul țării și a neregulilor constatate în listele electorale selectate aleatoriu din raza circumscripției electorale Chișinău, ar putea pune în discuție problema corectitudinii și libertății de exprimare a votului la 5 aprilie 2009.


Anexe:

(i) lista detaliată a încălcărilor şi neregulilor sesizate la 5 aprilie;

(ii) lista secţiilor de votare unde au fost calculate incorect rezultatele votării.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Secretariatul Coaliției 2009 la tel.: (373 22) 23 53 43 / ext. 108, e-mail: info@alegeliber.md, persoana de Contact – Nicolae Panfil, Secretar Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – „Coaliţia 2009”.

Descarcă PDF: Comunicat media al Coaliţiei 2009 – Încălcări multiple în ziua alegerilor


CURTEA DE APEL CHIŞINĂU INTERZICE COPIEREA LISTELOR ELECTORALE

2009-04-14/17:18 Curtea de Apel Chişinău a dat marţi, 14 aprilie, câştig de cauză Partidului Comuniştilor (PCRM), care a solicitat să fie interzisă imediat copierea listelor electorale de către partidele de opoziţie, transmite Info-Prim Neo.

PCRM acţionat în judecată Comisia Electorală Centrală (CEC), care a permis partidelor de opoziţie să verifice listele, inclusiv să le scaneze şi să le copieze. Reprezentantul PCRM, Serghei Sârbu, a susţinut în faţa instanţei că în acest fel CEC şi-a depăşit competenţele şi a încălcat legislaţia. El a precizat că PCRM nu se împotriveşte verificării listelor, ci copierii lor. Potrivit lui, copierea listelor va oferi opoziţie acces la date cu caracter personal şi reprezintă o imixtiune în viaţa privată. Sârbu susţine că PCRM a primit multiple adresări de la cetăţeni, care îşi exprim indignarea că sunt făcute copii la liste.

Pe de altă parte, atât reprezentantul CEC, Ruslan Nastas, cât şi reprezentanţii PL, PLDM, AMN şi PDM, au invocat că, potrivit legislaţiei, datele din buletinul de identitate, inclusiv semnătura, care se conţin în listele electorale, nu constituie date cu caracter personal. Reprezentanţii partidelor au reclamat că scanarea, xeroxarea listelor este unica modalitate prin care pot verifica informaţiile din liste. De asemenea, ei susţin că plângerile cetăţenilor anexate de PCRM la dosar sunt datate cu iulie 2007 sau nu sunt datate deloc şi nu fac referire clară la alegerile din 5 aprilie 2009.

În cadrul unei conferinţă de presă, susţinută în aceeaşi zi, liderii PL, PLDM şi AMN au declarat că au listele electorale, pe care le-au scanat până în acest moment constituie suficiente probe pentru a demonstra fraudarea alegerilor.

Cele trei partide care au depăşit pragul electoral verifică listele electorale începând cu 9 aprilie, considerând că alegerile au fost fraudate prin introducerea în liste a persoanelor decedate, minorilor şi prin folosirea votului multiplu. În acelaşi timp, CEC va desfăşura la 15 aprilie renumărarea buletinelor de vot la solicitarea PCRM, care a câştigat alegerile cu aproximativ 49,48% din voturi, obţinând 60 de mandate de deputat. Opoziţia a anunţat că nu va participa la recalcularea voturilor. Liderii partidelor şi-au motivat decizia prin faptul că aceasta este „o farsă a comuniştilor”, prin care cei din urmă vor să-şi mai atribuie un mandat, necesar pentru alegerea preşedintelui ţării, şi să întrerupă procesul de verificare a listelor.

Sursa: http://www.info-prim.md/?a=10&nD=2009/04/14&ay=22686


COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ A PERMIS REPREZENTANŢILOR COALIŢIEI 2009 SĂ FACĂ FOTOCOPII ALE LISTELOR ELECTORALE DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

În baza hotărîrii Comisie Electorale Centrale nr. CEC-8/617 din 11 aprilie 2009, o echipă compusă din 6 observatori acreditaţi ai Coaliţiei 2009 a început a face fotocopii de pe listele electorale de la secţiile de votare din municipiul Chişinău. La acest moment nu există informaţii referitor la numărul de dosare ce pot fi fotocopiate / scanate şi nici referitor la cît timp va aloca CEC pentru această procedură.

Descarcă în PDF: Decizia Comisiei Electorale Centrale nr. CEC-8/617


COMUNICAT DE PRESĂ

COALIŢIA 2009 CERE ACCES LA LISTELE ELECTORALE

Astăzi, 10 aprilie 2009, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009” a depus la Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova un demers (înregistrat la CEC cu numărul CEC 7/1325) prin care solicită accesul la listele electorale, inclusiv cele suplimentare, cu posibilitatea efectuării copiilor de la secţiile de votare din raza Circumscripţiei Electorale Chişinău. Demersul este înaintat în baza art. 63 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Legea privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11 mai 2000.

“Coaliţia 2009” consideră că o verificare independentă a listelor electorale ar aduce claritate referitor la presupunerile privind votul multiplu şi acurateţea întocmirii listelor electorale în cadrul scrutinului parlamentar din 5 aprilie 2009.

La alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 Coaliţia a acreditat peste 2100 observatori naţionali. Pentru efectuarea copiilor listelor electorale Coaliţia 2009 va delega observatori naţionali acreditaţi la alegerile din 5 aprilie 2009.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi www.alegeliber.md sau contactaţi Secretariatul Coaliției 2009 la tel.: (373 22) 23 53 43 / ext. 108, e-mail: info@alegeliber.md, persoana de Contact – Nicolae Panfil, Secretar Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – „Coaliţia 2009”.

Descarcă în PDF: Demersul Coaliţiei 2009 către CEC

Descarcă în PDF: Comunicat de presă


COMUNICAT DE PRESĂ

APEL CĂTRE MASS-MEDIA

Chisinău, 09 aprilie 2009 – Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – “Coaliţia 2009” face apel către toate instituţiile mass-media din Republica Moldova să dea dovadă de responsabilitate şi să reflecte corect şi echidistant evenimentele ce se produc în republică în perioada postelectorală.

Solicităm mass-media să conştientizeze rolul enorm care le revine în formarea opiniei publice şi să prezinte publicului informaţia în mod pluralist, reflectând poziţia tuturor părţilor acuzate că ar fi implicate în organizarea protestelor şi declanşarea violenţelor. Îndemnăm jurnaliştii să se abţină de la utilizarea în reportaje şi articole a unui limbaj ce ar putea incita la ură şi dezbinare în societate.

“Coaliţia 2009” se adresează în special posturilor publice cu acoperire naţională Moldova 1 şi Radio Moldova, administrate cu bani publici, solicitându-le să reflecte corect şi echilibrat toate evenimentele care se produc, să respecte prezumţia nevinovăţiei, să nu scoată din context declaraţiile părţilor vizate, să nu manipuleze imaginile şi să ofere dreptul la opinie tuturor părţilor acuzate că ar fi organizat proteste.

“Coaliţia 2009” consideră ca informarea corectă şi pluralistă este un drept fundamental care nu poate fi refuzat cetăţenilor Republicii Moldova.

In contextul evenimentelor din perioada postelectorală, „Coaliţia 2009” încurajează exercitarea dreptului la libertatea întrunirilor şi manifestaţiilor publice în mod pasnic, dar condamnă acţiunile violente şi de vandalism şi îndeamnă autorităţile publice să asigure ordinea publică şi securitatea persoanei.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Secretariatul „Coaliției 2009” la tel.: (373 22) 23 53 43 / ext. 108, e-mail: info@alegeliber.md Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoana de Contact – Nicolae Panfil, Secretar Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009”.


COMUNICAT DE PRESĂ

ALEGERI INCORECTE ŞI PARŢIAL LIBERE

Proces electoral viciat înaintea votării

Având în vedere principiile care stau la baza unor alegeri libere şi corecte şi anume:

− asigurarea unui climat de campanie nemarcat de violenţe;
− lipsa tentativelor de intimidare sau împiedicare a candidaţilor de a-şi prezenta programele politice;
− egalitatea şanselor candidaţilor electorali, care impune printre altele o atitudine neutră din partea
autorităţilor de stat în ceea ce priveşte campania electorală;
− asigurarea dreptului de a vota tuturor cetăţenilor;
− accesul nediscriminatoriu la mass-media al concurenţilor electorali şi reflectarea neutră a alegerilor
de către mijloacele de informare în masă, în special de media publică;
− libertatea mass-media;
− libertatea alegătorilor de a-şi forma o opinie;
− acurateţea listelor electorale;
− separarea clară între partid şi stat, care nu ar permite, printre altele, utilizarea de către cei aflaţi la
guvernare a resurselor publice în interese de partid în cadrul campaniilor electorale, cu excepţia
cazurilor prevăzute de lege;

(conform Codului bunelor practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia pentru democraţie prin drept a Consiliului Europei, adoptat în 2002 şi Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei pentru dimensiunea umană a OSCE din 29 iunie 1990, la care Republica Moldova a aderat la 10 decembrie 1991)

Coaliţia civică pentru alegeri libere şi corecte „Coaliţia 2009” consideră că alegerile parlamentare din Republica Moldova din data de 5 aprilie 2009 – NU au fost corecte şi, luând în considerare în special situaţia alegătorilor din Transnistria – NU au fost libere în totalitate, datorită neîndeplinirii standardelor internaţionale menţionate mai sus.

Campania electorală în alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor în cadrul Parlamentului Republicii Moldova a fost marcată de multiple încălcări ale legislaţiei electorale: utilizarea resurselor publice (cel puţin 41 de cazuri dovedite) şi presiuni şi influenţe asupra concurenţilor electorali (cel puţin 21 de cazuri dovedite) şi a alegătorilor (cel puţin 33 de cazuri dovedite).

Posturile publice cu acoperire naţională Moldova 1 şi Radio Moldova au favorizat preponderent partidul de guvernământ în buletinele de ştiri, care au fost transformate în instrumente de manipulare şi propagandă în beneficiul PCRM şi în detrimentul partidelor de opoziţie. Încălcări similare au fost înregistrate şi în cazul posturilor private NIT, N4, EU TV şi Antena C, limitând astfel posibilităţile tuturor concurenţilor electorali să îşi expună platformele şi punctele de vedere în diverse probleme. Astfel, putem conlcuziona că nu a fost asigurat pluralismul politic în timpul campaniei electorale.

„Coaliţia 2009” mai semnalează continuarea campaniei electorale în afara perioadei legale. În ziua de 4 aprilie 2009 mai multe televiziuni au reluat emisiuni în cadrul cărora se făcea agitaţie electorală în favoarea sau defavoarea unor concurenţi electorali: EUTV (9:30 – emisiunea Monitor, 21:40 – emisiunea Media Express), N4 (7:10 – emisiunea Obiectiv), NIT (7:30 – emisiunea Curier), PRO TV (7:30 – program de ştiri), TV 7 (7:30 – program de stiri). De asemenea, “Agenţia Informaţională de Stat MOLDPRES” a favorizat PCRM în ziua alegerilor, când a difuzat ştiri despre cum au votat Vladimir Voronin, Marian Lupu şi Zinaida Greceanîi – primele trei persoane pe lista PCRM. În acelaşi timp, MOLDPRES nu a transmis nicio ştire despre votul celorlalţi concurenţi electorali.

Potrivit datelor oficiale, preluate de CEC de la Serviciul de Grăniceri, 627 959 de moldoveni se află în mod constant peste hotare. Având în vedere faptul că numărul acestor cetăţeni constituie cel puţin 20% din totalul alegătorilor, „Coaliţia 2009” consideră că numărul de 33 de secţii dechise peste hotare au fost insuficiente pentru a le crea acestora condiţiile optime de exercitare a dreptului la vot. Coaliţia 2009 reaminteşte că în raportul final de monitorizare a alegerilor parlamentare din 2005, organizaţiile neguvernamentale au recomandat autorităţilor să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării dreptului la vot cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare în scrutinele viitoare.

În regiunea transnistreană a Republicii Moldova aceste nereguli au fost mult mai grave. Pentru aproximativ 10% dintre alegătorii moldoveni (cei din această regiune) nu a fost asigurate condiţii minime pentru exercitarea dreptului la vot de către autorităţi, lipsind cu desăvârşire orice fel de activităţi specifice campaniei electorale (dezbateri, întâlniri cu alegătorii, afişaj electoral). Alegătorii din regiune nu au fost informaţi de către autorităţile Republicii Moldova cu privire la secţiile de votare la care sunt arondaţi sau de faptul că se votează unde au reşedinţa, şi nu domiciliul. Un alt aspect deosebit de grav constă în numărul redus de secţii de votare dechise pentru alegătorii din regiunea Transnistreană comparativ cu numărul mult mai mare de
alegători.

„Coaliţia 2009” atrage atenţia asupra faptului că genul de nereguli semnalate la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 sunt similare celor menţionate în rapoartele din 2005 ale Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2005”, însă în cei patru ani autorităţile nu au întreprins eforturi pentru îmbunătăţirea acestei stări de fapt.

Lista rapoartele periodice, precum şi a comunicatelor de presă transmise de către „Coaliţia 2009” pe parcursul zilei votării pot fi accesate pe www.alegeliber.md.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
– Igor Boţan, Director executiv ADEPT, 079457283
– Petru Macovei, Director executiv API, 069170941
– Ion Manole, Preşedinte Promo Lex, 069070800
– Nadine Gogu, Director interimar CIJ, 069697879
– Alexandru Dorogan, Director APEL, 069117585
– Nicolae Panfil, Secretar „Coaliţia 2009”, 079381842

Chisinau, 7 aprilie 2009


ZIUA ALEGERILOR – 5 APRILIE 2009 – COMUNICATE DE PRESA


COMUNICAT MEDIA 4

FINAL DE PROCES ELECTORAL FĂRĂ INCIDENTE MAJORE

Chisinau, 5 aprilie 2009 – Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009”, prin intermediul organizaţiilor membre, observă derularea alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor în Parlamentul Republicii Moldova din 5 aprilie 2009.

Alegerile din această zi au fost marcate de multiple probleme administrative. Ca şi în cadrul alegerilor anterioare, probleme majore întâmpinate ţin de organizarea secţiilor de votare, redactarea listelor electorale, profesionalismul preşedinţilor birourilor electorale şi continuare, prin diverse metode, a campaniei electorale.

Închiderea secţiilor de votare a avut loc fără încălcări grave ale legislaţiei electorale, până la acest moment nefiind înregistrate careva incidente majore.
„Coaliţia 2009” va prezenta mâine, la ora 12:00, la sediul Agenţiei de Presă „Infotag”, din strada Kogălniceanu, nr. 76, concluziile preliminare privind desfăşurarea procesului electoral pentru desemnarea reprezentanţilor în Parlamentul Republicii Moldova.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Secretariatul Coaliţiei 2009 la tel.: (373 22) 23 53 43 / ext. 108, e-mail: info@alegeliber.md, persoana de Contact – Nicolae Panfil, Secretar Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – „Coaliţia 2009”.

Descarcă în PDF: Comunicat media, Coaliţia 2009. FINAL DE PROCES ELECTORAL FĂRĂ INCIDENTE MAJORE


COMUNICAT MEDIA 3

VOTAREA LA DISCREŢIA PREŞEDINŢILOR BIROURILOR ELECTORALE

Chisinau, 5 aprilie 2009 – Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009”, prin intermediul organizaţiilor membre, observă derularea alegerilor pentru desemnarea reprezentanților în Parlamentul Republicii Moldova din 5 aprilie 2009. În acest comunicat sunt prezentate problemele înregistrate între orele 15:00 şi 20:00.

Votarea în locul altui alegător

În secţia nr. 192 din Chişinău i s-a permis persoanei tutore a unei alte persoane, care este declarată inaptă de vot prin Hotărâre judecătorească, să voteze în locul celei din urmă.

Dispariţia unor ştampile

În secţia de votare nr. 20 din Dubăsarii Vechi (Criuleni), în jurul orei 18:00 a fost semnalată dispariţia ştampilei „Votat” din una dintre cabinele de vot. Membrii biroului secţiei de votare au întocmit un proces-verbal privind dispariţia ştampilei, până în acest moment ea nefiind recuperată.

Votarea neîntemeiată pe listele electorale

În secţia nr. 3 din raionul Căuşeni 2 persoane au fost incluse în listele suplimentare şi au putut vota la această secţie, deşi nu şi-au dovedit reşedinţa sau domiciul în raza secţiei de votare respective. La sesizarea observatorilor LADOM membri biroului au declarat că fac acest lucru la discreţie.

Folosirea abuzivă a urnei mobile

În secţia de votare nr. 34 din Opaci (Căuşeni) preşedintele secţiei de votare a plecat cu urna mobilă deşi nu existau nici un fel de cereri în acest sens. La solicitarea observatorilor LADOM de a vedea lista întocmită de preşedinte personal pentru plecarea urnei mobile, aceştia au fost refuzaţi. În acest moment urna mobilă este în afara secţiei de votare.

Continuarea agitaţiei electorale

Un reprezentant al PCRM aflîndu-se în preajma secţiei de votare nr. 4 din Căuşeni îi îndemna pe alegători să voteze pentru concurentul electoral cu nr. 5 (PCRM) din buletinul de vot.La Grătieşti a fost observată agitaţie electorală, o maşină circula prin sat îndemnând tinerii să voteze pentru PL .În satul Cimişeni (Criuleni), pe strada care duce spre secţia de votare, pe toţi stâlpii de iluminat sunt lipite afişe cu PCRM.În preajma secţiei de votare nr. 102 din municipiul Chişinău se află un autoturism, număr de înmatriculare CTAB 128, cu afişaj electoral în favoarea PCRM.

Influenţarea alegătorilor

La Ineşti (Teleneşti) urna mobilă este însoţită de primarul satului, care merge cu maşina primăriei, el fiind la volanul maşinii.

În secţia de votare din Cîrpeşti (Cantemir) alegătorii erau însoţiţi pînă la cabinele de vot de către preşedintele biroului electoral.

Nerespectarea procedurilor prevăzute de lege

Proces-verbal introdus cu întârziere. În secţia de votare din localitatea Hulboaca, municipiul Chişinău, procesul-verbal a fost introdus după ora 15.00.

Neaplicare ştampilei „Alegeri 05.04.09” pe actele de identitate. În secţia de votare din Costuleni (Ungheni) 2 alegători au votat fără a le fi aplicată ştampila „Alegeri 05.04.09” în fişa de însoţire a buletinului de indentitate.

Prezenţa persoanelor neautorizate în incinta secţiilor de votare. Un candidat al PCRM, însoţit de doi poliţişti, s-a aflat în secţia de votare din localitatea Opaci (Căuşeni). Concurentul electoral i-a solicitat preşedintelui biroului electoral respectiv să prezinte lista observatorilor acreditaţi. Candidatul respectiv nu era din raza secţiri de votare respective, el neavând nici viză reşedinţă în această localitate, nici certificat cu drept de vot.

Probleme legate de listele electorale. Mai mulţi alegători din Corneşti (Ungheni) nu se regăsesc în listele de electorale. În secţia de votare nr. 13 s-a format coadă pentru a vota pe liste suplimentare, fapt care a făcut ca mulţi alegători să se întoarcă acasă fară a-şi exprima votul. În listele electorale ale secţiilor de votare nr. 1 şi 8 din Cimişlia au fost introduse persoane decedate.

Proasta amenjare a secţiilor de votare. Secţia nr. 13 din Corneşti (Ungheni) este prost iluminată.Votanţi în stare de ebrietate. În Tartaul (Cantemir) au fost observate câteva persoane în stare de ebrietate, acestea fiind daţi afară doar la sesizarea observatorilor LADOM.(Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Rima Plăcintă, LADOM, 068091514)

Nereguli în mass-media

“Agenţia Informaţională de Stat MOLDPRES” a favorizat PCRM în ziua alegerilor, când a difuzat ştiri doar despre cum au votat Vladimir Voronin, Marian Lupu şi Zinaida Greceanîi – primele trei persoane pe lista PCRM. În acelaşi timp, agenţia nu a transmis nicio ştire despre votul celorlalţi concurenţi electorali. Ştirea despre exercitarea dreptului de vot de către Vladimir Voronin s-a intitulat “Preşedintele ţării a votat pentru continuitatea dezvoltării Republicii Moldova” şi a conţinut următorul pasaj: “Întrebat, în calitatea sa de lider de partid, cum apreciază şansele PCRM în aceste alegeri, Vladimir Voronin a declarat că, cu susţinerea poporului, este sigur de victoria comuniştilor în actualul scrutin, notează MOLDPRES”.

(Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Petru Macovei, API, 069170941).

Procesul electoral în Transnistria

Aproximativ 3500 de alegători cu drept de vot din regiunea Transnitreană şi-au exercitat dreptul la vot până la ora 18:00, una dintre cauze particpării reduse fiind impedimentele create de autorităţile transnistrene.

(Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Ion Manole, Promo-Lex, 069070800)

Descarcă în PDF: Comunicat media, Coaliţia 2009. VOTAREA LA DISCREŢIA PREŞEDINŢILOR BIROURILOR ELECTORALE


COMUNICAT MEDIA 2

PROCESUL ELECTORAL CONTINUĂ, NEREGULILE CURG

Chișinău, 05 aprilie 2009 – Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009”, prin intermediul organizaţiilor membre, observă derularea alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor în Parlamentul Republicii Moldova din 5 aprilie 2009. În acest comunicat sunt prezentate problemele înregistrate între orele 10:00 şi 15:00.

Intimidarea observatorilor LADOM. Observatorii LADOM din localităţile Opaci (Căuşeni) şi Baurci (Găgăuzia) sunt intimidaţi de membrii biroului electoral al secţiilor de votare şi le este intrezis dreptul la liberă circulaţie în cadrul secţiilor în pofida faptului că în activitatea lor nu împiedică desfăşurarea procesului electoral.

Influenţarea alegătorilor. Un membru al biroului electoral al secţiei de votare din Ecaterinovca (Cimişlia) influenţează alegătorii, indicîndu-le acestora, la eliberarea buletinelor de vot, pentru cine să voteze. Primarul din această localitate transportă alegătorii cu maşina de serviciu îndemnîndu-i pe aceştia să voteze pentru PCRM.

Intimidarea alegătorilor. Aproximativ 10 alegători din localitatea Chiţcani din stînga Nistrului au fost opriţi la punctul de trecere, fiind percheziţionaţi şi ameninţaţi de către forţele separatiste.

Continuarea agitaţiei electorale. La Consiliul Electoral de Circumscripţie din Drochia pînă la ora 9.00 a fost afişat portretul lui Vladimir Voronin, la intervenţia CEC, acesta a fost scos. În secţia de votare din Chircăieşti (Căuşeni) reprezentantul AMN s-a aflat timp îndelungat în secţie fără a avea acreditare. În preajma secţiei din Baurci (Găgăuzia) au fost observate persoane care aveau materiale agitaţionale ale PSD. În preajma secţiei de votare din localitatea Şendreni (Nisporeni) a fost observat afişaj electoral al PCRM.

Nerespectarea procedurilor prevăzute de lege.

Neaplicare ştampilei „Alegeri 05.04.09” pe actele de identitate. Preşedinţii Consiliilor Electorale de Circumscripţie din Briceni şi Ştefan-Vodă le-au spus membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare să permită votarea fără aplicarea ştampilei “Alegeri 05.04.09”. Ca urmare, alegătorii din localităţile Trestieni, Pererîta, Şirăuţi (Briceni) şi-au exprimat votul fără a li se aplica ştampila în buletinul de identitate, iar în cazul Consiliului Electoral din Ştefan Vodă, Judecătoria l-a obligat pe acesta să dispună aplicarea ştampilei în buletinul de identitate în toate secţiile de votare.

Prezenţa persoanelor neautorizate în incinta secţiilor de votare. În secţia de votare din Opaci (Căuşeni) poliţistul de sector s-a aflat în incinta secţiei de votare timp îndelungat (15 min a stat de vorbă cu preşedintele comisiei).

Certificate de vot eliberate cu abateri de la legislaţie. Locuitorilor din satul Tigheci (Leova) le-au fost eliberate certificate de vot fără a fi radiaţi din listele de bază şi fără a semna că au primit aceste certificate. Pentru primirea certificatelor, aceşti alegători au semnat duminică 05.04.09.

Probleme legate de listele electorale. Liste greşite au fost sesizate în secţiile nr. 143 și 230 din municipiul Chişinău. În liste au fost introduse greşit seria şi numarul unor buletine de identitate.

Votarea cu acte inadecvate. Un alegător din localitatea Hîrtop (Cahul) a votat cu paşaportul de străinătate. Alegătorii din Sălcuţa (Căuşeni) au votat în baza copiilor buletinelor de identitate. În secţia nr. 39 din localitatea menţionată, doi alegători şi-au exprimat votul fără a avea viză de reşedinţă sau certificat de vot.

Număr insuficient de buletine de vot. În mai multe secţii de votare a fost înregistrat un număr insuficient de buletine de vot. Astfel, în listele electorale ale secţiei de votare din satul Hăsnăşenii Noi (Drochia) sunt incluşi 853 de alegători, dar biroului secţiei de votare i-au fost repartizate 734 de buletine de vot. În satul Lazo sunt înregistraţi 385 de alegători, dar biroului electoral al secţiei de votare i-au fost repartizate 282 de buletine de vot.

Limitarea dreptului la vot a persoanelor care vorbesc limba de stat. În secţiile de votare din satul Maximovca (Anenii Noi) şi Maramonovca (Drochia) au fost repartizate buletine de vot doar în limba rusă.

Proasta amenjare a secţiilor de votare. Secţia de votare din Tvardiţa (Găgăuzia) nu corespunde standardelor legale. Secţia este amplasată pe un coridor lung cu iluminare proastă, reducând astfel câmpul vizual al observatorilor.

Prezenţa mai multor persoane în cabina de vot. La secţia nr. 144 din Chişinău au fost observate cazuri în care mai multe persoane intrau simultan în cabina de vot.

(Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Rima Plăcintă, LADOM, 068091514)

Descarcă în format PDF: Comunicat media, Coaliţia 2009. PROCESUL ELECTORAL CONTINUĂ, NEREGULILE CURG


COMUNICAT MEDIA 1

START AL PROCESULUI ELECTORAL MARCAT DE INCIDENTE

Chişinău, 05 aprile 2009 – Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – „Coaliția 2009”, prin intermediul organizațiilor membre, observă derularea alegerilor pentru desemnarea reprezentanților în Parlamentul Republicii Moldova din 5 aprilie 2009. În acest comunicat sunt prezentate problemele înregistrate până la ora 10:00.

În regiunea Transnistreană se înregistrează probleme similare celor care au avut loc în Corjova, la secția de votare nr. 15/5, la alegerile locale din 2007: blocarea accesului în secţia de votare, confiscarea urnelor de vot, întreruperea curentului electric şi stoparea procesului electoral. Până în acest moment nici un cetăţean nu a putut să îşi exercite dreptul de vot. Drumurile de legătură de la Dubăsari spre Corjova, Molovata Nouă şi Cocieri sunt inaccesibile autoturismelor sub pretextul lucrărilor de reparaţie la acestea, deşi cu o zi înainte erau funcţionale. (Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Ion Manole, Promo-Lex, 069070800).

O încalcăre care marchează procesul de votare este neaplicarea ştampilei „05.04.09” în fişa de însoţire a buletinului de identitate. Astfel de nereguli au fost înregistrate în secţiile de votare din localităţile Berlinţi şi Corjeuţi (Briceni), Olăneşti şi Ştefan Vodă (Ştefan Vodă) şi Doroţcaia (Dubăsari).

Printre alte nereguli semnalate până la această oră, se numără:

• În secţia nr. 16 din Trifeşti (Floreşti), sigilarea urnei de vot a fost efectuată fără introducerea procesului-verbal, iar în secţia de votare nr. 142 din Chişinău acesta a fost introdus la jumătate de oră după demararea procesului electoral;
• În preajma secţiei de votare din Chircăieşti (Căuşeni) a fost observat afişaj electoral al AMN şi PCRM;
• Secţia nr. 44 din Chişinău a fost deschisă mai devreme.
(Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Rima Plăcintă, LADOM, 068091514)

În instituţiile psihiatrice procesul electoral se desfăşoară conform prevederilor legale, cu excepţia Spitalului Psihiatric din oraşul Orhei, unde pe lista electorală transmisă de instituţie către CEC au fost introduse doar persoanele care sunt imobilizate la pat, deşi sunt internaţi şi alţi pacienţi cu drept de vot. (Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Stella Cotorcea, IDOM, 069432043)

O gravă încălcare a legislaţiei o constituie continuarea agitaţiei electorale în ziua alegerilor: PPCD, PDM, Partidul Dezvoltării Spirituale Moldova Unită şi PC prin intermediul paginilor de internet active; transmiterea în reluare, de către postul EU TV, a unei emisiuni de opinie (Media Express) şi a unui buletin de ştiri din data de 3.04.2009. (Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi Petru Macovei, API, 069170941).

Descarcă în format PDF: Comunicat media, Coaliţia 2009. Start al procesului electoral marcat de incidente.