Comunicat de presa – REZULTATE INTERMEDIARE ALE MONITORIZĂRII LISTELOR ELECTORALE ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

COMUNICAT DE PRESĂ: REZULTATE INTERMEDIARE ALE MONITORIZĂRII LISTELOR ELECTORALE ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE ANTICIPATE DIN 29 IULIE 2009

listaChişinău, 24 iulie 2009. Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Moldova (Alianţa CCAII) a implementat în perioada 14 – 23 iulie 2009 în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte – Coaliţia 2009 proiectul “Monitorizarea listelor electorale în mun. Chişinău”. Prin acest proiect ACCAII își propune să monitorizeze corectitudinea întocmirii listelor electorale și să partice totodată la efortul de întocmire corectă a acestora în mun. Chișinău.

Monitorizarea acurateței listelor electorale s-a desfăşurat pe un eşantion de 25 de secţii de votare, ceea ce, după numărul alegătorilor, constituie circa 10 % din alegătorii incluşi în listele de bază din mun. Chişinău.

COMUNICAT DE PRESĂ: REZULTATE INTERMEDIARE ALE MONITORIZĂRII LISTELOR ELECTORALE ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE ANTICIPATE DIN 29 IULIE 2009

Chişinău, 24 iulie 2009. Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Moldova (Alianţa CCAII) a implementat în perioada 14 – 23 iulie 2009 în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte – Coaliţia 2009 proiectul “Monitorizarea listelor electorale în mun. Chişinău”. Prin acest proiect ACCAII își propune să monitorizeze corectitudinea întocmirii listelor electorale și să partice totodată la efortul de întocmire corectă a acestora în mun. Chișinău.

Monitorizarea acurateței listelor electorale s-a desfăşurat pe un eşantion de 25 de secţii de votare, ceea ce, după numărul alegătorilor, constituie circa 10 % din alegătorii incluşi în listele de bază din mun. Chişinău.

Pentru monitorizare au fost utilizate mai multe metode și instrumente care vin să se verifice / completeze reciproc:
– intervievarea prin telefon și în teren în mod eșantionat a alegătorilor;
– consultarea persoanelor-cheie care dețin informații la nivel de scară, bloc sau asociație locativă;
– identificarea în listele electorale a locuițelor cu un număr mare de alegători, în mod special, a locuințelor în care domiciliază alegători cu nume de familie diferit;
– identificarea alegătorilor născuți pînă la 1940.

Astfel, observatorii au constatat multiple cazuri de inexactităţi şi erori la întocmirea listelor electorale. Printre aceste cazuri menționăm:
– Inscrierea incompletă / greșită a seriei și a numărului actului de identitate în listele electorale – 647 de cazuri (13 secții de votare);
– Lipsa completă a seriei și numărului actului de identitate în listele electorale – 193 de cazuri (1 secție de vot);
– Presupuse persoane decedate – 29 de cazuri (10 secții de votare);
– Persoane incluse repetat în listele electorale – 8 cazuri (3 secții de votare);
– Persoane care nu au fost incluse în listele electorale – 10 cazuri (1 secție de vot);
– Persoane care nu au drept de vot – 3 cazuri la o secție de votare (penitenciar).

În total au fost identificate 946 de inexactităţi şi erori în listele electorale, iar la 19 secţii de votare din cele 25 monitorizate au fost depuse contestaţii în acest sens.
Totodată, remarcăm existenţa unor interpretări contradictorii ale legislaţiei electorale, ce au ca obiect alcătuirea listelor electorale: accesul la informație și responsabilitatea finală pentru întocmirea și verificarea listelor electorale.

Alianţa CCAII va sprijini în continuare efortul de monitorizare şi identificare a unor metode eficiente de verificare a listelor de către cetăţeni, fapt care credem va consolida transparenţa şi încrederea în societate şi va contribui la derularea unor alegeri libere şi corecte.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi: Eugeniu Rîbca, Jurist la tel. (+373) 069955005, e-mail: eugeniuribca@yahoo.fr sau Victor Koroli, Director Executiv Alianţa CCAII, tel. (+373) 692 52 4 53, e-mail: vkoroli@gmail.com.